Denne grafik viser overskriften til dette blogindlæg, som er: 10 metoder til bedre onboarding.

10 effektive metoder til at styrke vidensudvikling i onboarding af nye medarbejdere

10 effektive metoder til at styrke vidensudvikling i onboarding af nye medarbejdere 1200 628 HR-ON

10 effektive metoder til at styrke vidensudvikling i onboarding af nye medarbejdere

Onboarding af nye medarbejdere, også kendt som indslusning eller introduktion af nye kolleger, er en kritisk fase i enhver organisations livscyklus. Processen handler ikke kun om at udfylde papirarbejde og få en rundtur i kontoret; det handler om at give nye medarbejdere de nødvendige redskaber og viden til at trives i deres nye job. En vellykket onboarding er ikke kun en investering i medarbejdernes fremtid, men også i virksomhedens succes.

Ifølge Kandidatanalysen 2023 er manglende udvikling en primær årsag til mistrivsel. Vidensudvikling, påtagelse af nye projekter og fornyet arbejdsglæde, er noget som vi alle ønsker os. Men for at opnå dette, er det først og fremmest vigtigt at dine medarbejdere forbliver og trives på arbejdspladsen. 

Statistikken viser, at 27% af alle nye medarbejdere i danmark, ikke føler at de udvikler sig i deres job.

Kilde: Ballisager, Kandidatanalysen 2023

En god arbejdsplads fokuserer bl.a. på vidensudvikling. Det betyder at virksomheden kontinuerligt arbejder med at skabe, forstå og anvende viden i deres daglige arbejde for at opnå forbedringer, innovation og effektivitet. Vidensudvikling er netop vigtig for at skabe arbejdsglæde fra en start. Men arbejdet starter dog ikke på en ny medarbejders første arbejdsdag, det starter allerede i onboarding processen.

Hvad er en onboarding proces?

Onboarding af en ny medarbejder kan defineres som den proces, hvor nye medarbejdere bliver introduceret til deres job, kollegaer og organisationen som helhed. Det er en periode, hvor medarbejderne lærer virksomhedens kultur, værdier, mål og procedurer. En effektiv onboarding proces hjælper med at mindske medarbejderomsætning, forbedre produktiviteten og skabe en mere engageret arbejdsstyrke.

Hvorfor er onboarding vigtigt? En velforberedt proces har flere væsentlige fordele for både medarbejdere og organisationer:

Medarbejderfastholdelse: En effektiv onboarding proces reducerer sandsynligheden for, at nye medarbejdere forlader organisationen tidligt.

Forbedret produktivitet: Nye medarbejdere kan blive produktive hurtigere, når de har adgang til nødvendig viden og værktøjer.

Engagerede medarbejdere: Når medarbejdere føler sig velkomne og forstået, er de mere tilbøjelige til at være engagerede og tilfredse.

Med den rette start, kontinuerligt arbejde og fokus på udvikling og trivsel, kan en virksomhed komme langt i målet om en arbejdsplads med en god og stærk arbejdskultur. Særligt vidensudvikling kan tage form på mange måder, og i onboarding processen findes et hav af forskellige muligheder.

Løft hr-indsatserne med et alt-i-et hr-system.

10 metoder til at styrke din onboarding proces

  1. Skab en struktureret onboarding plan: Start med at udvikle en omfattende onboarding plan, der indeholder trin-for-trin-vejledning og deadlines for, hvad medarbejderne skal lære og gøre i de første dage, uger og måneder.
  2. Mentorordning: Tildel en erfaren medarbejder som mentor til de nye medarbejdere. Dette giver dem mulighed for at få en direkte forbindelse til en kollega, der kan guide dem og besvare deres spørgsmål.
  3. Blended learning: Udnyt en kombination af e-læring og interaktive workshops for at give medarbejderne mulighed for at lære efter eget tempo og deltage i diskussioner og øvelser.
  4. Videopræsentationer: Brug videoer til at præsentere centrale koncepter, virksomhedens værdier og kulturelle forventninger. Videoer kan være en effektiv måde at engagere medarbejderne på.
  5. Digitale workshops: Arrangér workshops, hvor medarbejdere kan deltage i diskussioner, case-studier og øvelser for at anvende den opnåede viden i praksis.
  6. Praktiske opfølgningssessioner: Efter de første uger skal der arrangeres opfølgningssessioner for at evaluere, hvor godt medarbejderne har forstået og implementeret det, de har lært.
  7. Løbende feedback: Opfordre medarbejderne til at give løbende feedback om onboarding processen, så den kan tilpasses og forbedres over tid. Enagement er en vigtig brik til medarbejderudvikling.
  8. Oprettelse af vidensdatabaser: Opret en vidensdatabase, hvor medarbejdere kan finde dokumentation, politikker og procedurer, når de har brug for det.
  9. Sociale begivenheder: Organiser sociale begivenheder og møder, hvor medarbejderne kan opbygge relationer med kollegaer og ledere, hvilket kan fremme vidensdeling og modarbejde stress.
  10. Målrettet udvikling: Identificer de specifikke kompetencer, som hver medarbejder skal udvikle, og tilbyd målrettet træning for at styrke disse kompetencer

Onboardingprogram og vidensudvikling

Et onboarding program bør stå højt på en virksomheds to-do-liste. Det danner grundlaget for medarbejdernes første indtryk og påvirker deres fremtidige engagement og produktivitet. Når man taler om vidensudvikling i onboarding processen, er det vigtigt at forstå, at det ikke blot handler om at overføre information, men om at facilitere en dybere forståelse af organisationens kultur, mål og procedurer.

En vigtig faktor i en vellykket proces er at tilpasse den til organisationens specifikke behov. Hver virksomhed har sin egen kultur og udfordringer. Derfor bør et onboarding program være skræddersyet til at imødekomme disse behov og hjælpe medarbejderne med at forstå, hvordan de passer ind i organisationen.

At opsætte en onboarding proces er lige til med et HR-system. I HR-ON Staff kan I med værktøjet “Processer” oprette forskellige trin i onboardingen på én gang, og dernæst kan I tilknytte de medarbejdere, der skal være en del af processen. Her kan I også forsøge at gøre brug at de 10 metoder, f.eks. blended learning, i onboardingen. 

I sidste ende handler onboarding om at bygge bro mellem nye medarbejdere og organisationen. Ved at anvede nolge af de 10 metoder, kan organisationer forme en mere komplet og engageret arbejdsstyrke og skabe en stærk basis for fremtidig succes.

Strømline HR-processer med HR-ON Staff

FAQ: Onboarding af nye medarbejdere

Hvorfor er onboardingprocessen vigtig?

En onboardingproces er vigtig, fordi det lægger grundlaget for nye medarbejderes engagement, produktivitet og generelle succes i organisationen. Det sikrer, at de føler sig velkomne og er klar til at bidrage effektivt.

Hvilke værktøjer kan bruges til onboarding af nye medarbejdere?

Der er mange muligheder for at skabe god onboarding ved hjælp af de retter værktøjer. Dette kunne være ved brug af mentorordninger, blended learning eller ved at sikre løbende feedback mellem den nye medarbejder og arbejdsgiveren. I samspil med hinanden kan de skabe de bedste chancer for god onboarding.

Hvordan onboarder man en ny medarbejder

For at oprette en effektiv onboarding plan til nye medarbejdere, bør I begynde med at definere klare mål for programmet, efterfulgt af identifikation af nødvendig træning, fastsættelse af milepæle og tilbyde løbende support til nye medarbejdere.

Hvilket HR-system kan bruges til onboarding af nye medarbejdere?

Når det kommer til HR-systemer til onboarding af nye medarbejdere, er HR-ON Staff et pålideligt valg, der forenkler og effektiviserer onboardingprocessen, hvilket gør den mere effektiv.