Grafikken viser blogindlæggets overskrift: Psykologisk tryghed på arbejdspladsen.

Sådan skaber du psykologisk tryghed på arbejdspladsen – uden at ryste virksomhedens fundament

Sådan skaber du psykologisk tryghed på arbejdspladsen – uden at ryste virksomhedens fundament 1201 628 HR-ON

Sådan skaber du psykologisk tryghed på arbejdspladsen – uden at ryste virksomhedens fundament

Psykologisk tryghed på arbejdspladsen er et buzzword, som vi kommer til at støde på oftere og oftere. Det handler om at gøre medarbejderne trygge ved at udtrykke sig. At de tør fortælle, hvis de opdager fejl og mangler i virksomheden, og at medarbejderne køber ind i ledelsesstilen og det organisatoriske.

Er du på farten? Spring direkte til FAQ-sektionen.

Mere arbejdsglæde, større succes og øget effektivitet. Sådan lyder fordelene ved, at den psykologiske tryghed er til stede og i fokus på en arbejdsplads. 

Men hvad betyder det? 

Kort sagt opleves den psykologiske tryghed – også kaldet psykologisk sikkerhed – når der er gensidig tillid og respekt i et team, og hvor alle er komfortable ved at være dem selv. Det viser forskning fra professor Amy Edmondson fra Harvard Business School, der er en af de mest markante forskere inden for psykologisk tryghed. Ifølge en analyse hos Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er antallet af personer på det danske arbejdsmarked med høj stress steget fra 20,8% i 2010 til 21,1% i 2021.

Med et øget fokus på psykologisk tryghed på arbejdspladsen kan du som medarbejder være med til at forebygge, at kolleger går ned med stress, som flere og flere rammes af,  ifølge Sundhedsstyrelsen. Du kan gå forrest sammen med ledelsen om at skabe en kultur, hvor den enkelte er tryg ved at udtrykke eventuelle bekymringer og tvivl samt at påpege deciderede fejl i dagligdagen på arbejdspladsen.

Sikring af medarbejdertrivsel gennem psykologisk tryghed

Når en følelse af psykologisk tryghed er en naturlig del af virksomhedens kultur, påvirker det positivt både resultater, læring og medarbejdertrivsel. Det betyder, at medarbejderne lettere tør bede om hjælp, hvis de har brug for det, uanset om det handler om arbejdsopgaver eller personlige udfordringer. Du kan også downloade vores trivselskalender lige her, for at få inspiration til hvilke trivselstiltag I kan foretage jer i virksomheden.

Psykologisk tryghed påvirker resultater, læring og medarbejdertrivsel på arbejdspladsen.

Men psykologisk tryghed kommer ikke af sig selv. Så hvordan skaber du de bedste betingelser for et trygt miljø i din virksomhed? Dette vil vi guide dig igennem i de kommende afsnit.

Målrettede trin mod mere psykologisk tryghed på arbejdspladsen

Den trygge kultur opstår ikke bare fra den ene dag til den anden, og det er for eksempel ikke tilstrækkeligt, at ledelsen kører en “døren er åben”-politik. Din rolle som medarbejder er vigtig for at skabe grobund for at den kultur, I ønsker at fremme i virksomheden, rent faktisk også etableres. 

Der er flere måder at gribe det an på:

  • For at skabe rammerne for et trygt og sikkert miljø, kræver det, at alle medarbejdere inklusiv ledelsen forpligter hinanden på at være åbne og ærlige
  • Gå foran som et godt eksempel med konstruktiv feedback og snak åbent om din egen tvivl og usikkerhed ved at vise tillid, lytte og anerkende de idéer og input den enkelte kommer med
  • Skab rum for at medarbejderne kan komme til dig – også med private udfordringer – ved at vise, at du oprigtigt har en interesse i, at medarbejderne trives, og at alle følelser er ok. Det øger den enkeltes tryghed i forhold til ledelsesstilen og det organisatoriske
  • Stil spørgsmål og lyt
  • Fejr successer og tag et fælles ansvar hvis en opgave ikke kan løses, så det ikke hænger på den enkelte medarbejder, og vedkommende føler, at vedkommende har fejlet
  • Sørg for at medarbejderne er med til at skabe kulturen for den psykologiske tryghed ved at lade dem tage ansvar og byde ind med, hvordan I kan gribe det an. Du kan læse mere om hvordan I proaktivt kan skabe mere medarbejdertrivsel og psykologisk tryghed her.
  • Brug de ritualer der findes i virksomheden for at vedligeholde jeres kultur. Det skaber omgangen mellem medarbejderne (f.eks. ritualer ifm. onboarding af ny kollega, fællesmøder, rammen for firmafrokoster osv.)
  • Tjek ind hos den enkelte dagligt med f.eks. en app hvor den enkelte medarbejder bedømmer, hvordan dagen har været

HR, psykologisk tryghed og en hjælpende hånd

Det er ikke nogen hemmelighed, at HR-afdelingen har en speciel rolle og funktion på arbejdspladsen. Udover at være bindeleddet mellem ledelsen og medarbejderstaben, har HR-medarbejdere en bred viden og kompetencer til at udvikle og engagere alle på arbejdspladsen. Psykologisk tryghed er et arbejdsområde, der har mulighed for at komme øverst på dagsordenen.

Men udover de målrettede trin, hvordan kan man så undersøge, om du nærmer dig målet om psykologisk tryghed på arbejdspladsen? Det kan du med HR-værktøjer, der kan agere som din hjælpende hånd. Dit indledende arbejde med psykologisk tryghed kan f.eks. være at udsende et spørgeskema, der kan give dig et dataoverblik og et tidligt billede af, hvordan medarbejderne rent faktisk har det på arbejdspladsen.

Du kan f.eks. bruge Engagement Builder i HR-ON Staff, som giver dig mulighed for at sende engagements til medarbejderne. Din engagement kan indeholde information, spørgsmål og foruddefinerede svarmuligheder til emnet psykologisk tryghed. HR-systemer kan altså indsamle al data, så du slipper for at indsamle alt i forskellige ark og dokumenter og får dermed mere tid til analyse- og udviklingsarbejdet.

En virksomhed med tillidsbaseret selvledelse

Hos HR-ON fylder værdien om tillidsbaseret selvledelse i hverdagen, hvilket i bund og grund betyder, at den enkelte medarbejder tager ansvar for at løse sine opgaver og få dem færdig til aftalt tid, men under frie rammer. 

Rammerne er frie på den måde, at den enkelte selv planlægger sin arbejdstid, hvornår og hvor længe ferien skal vare, og medarbejderen kan desuden holde et ubegrænset antal barns sygedage. For at sikre at medarbejderne tager hensyn til hinanden og de mål, HR-ON overordnet set skal nå, sker aftaler om f.eks. ferie af længere varighed, i samarbejde med teamet.

Værdierne er skrevet ned i et såkaldt Medarbejdermanifest, og virksomheden oplever, at det skaber psykologisk tryghed, når medarbejderne sammen med ledelsen er blevet enige om, hvad der skal stå i manifestet. Er du nysgerrig på vores måde at gribe det an på, så kan du finde HR-ONs Medarbejdermanifestet her.

FAQ: Psykologisk Tryghed

Hvad er psykologisk tryghed, og hvorfor er det så vigtigt?

Psykologisk tryghed er en tilstand, hvor medarbejdere føler sig trygge ved at udtrykke deres tanker, ideer og bekymringer uden frygt for negtaive konsekvenser. Det er vigtigt, fordi det fremmer åben kommunikation, læring og innovation på arbejdspladsen.

Hvordan måler man psykologisk tryghed?

Psykologisk tryghed på arbejdspladsen kan måles ved hjælp af forskellige metoder, herunder spørgeskemaer, interviews, feedbackanalyse, observation af adfærd, samt fraværs- og omkostningsrater. Valg af metode afhænger af virksomhedens behov og ressourcer. Du kan f.eks. bruge Engagement Builder i HR-ON Staff til en undersøgelse om psykologisk tryghed på arbejdspladsen.

Hvordan skaber man psykologisk tryghed?

Nogle praktiske skridt inkluderer at etablere klare retningslinjer for kommunikation og feedback, fremme konstruktiv dialog, tilskynde til idedeling, og sørge for, at medarbejdere føler sig hørt og respekteret.

Kan psykologisk tryghed forbedre resultaterne på arbejdspladsen?

Ja, psykologisk tryghed er forbundet med forbedrede resultater, herunder højere medarbejdertilfredshed, øget engagement, lavere stressniveauer og bedre præstationer, da medarbejdere er mere tilbøjelige til at dele viden og tage initiativer.