FAQ – Spørgsmål og svar

01

General information

 • HR-ON har to primære produkter.

  1. Et online rekrutteringsværktøj. Som kunde får du en karriereside på din hjemmeside i din virksomheds eget design sammen med fri adgang til rekrutteringsværktøjet. Karrieresiden er den del dine ansøgere ser, mens rekrutteringsværktøjet er der, hvor du selv og resten af rekrutteringsudvalget arbejder.
  2. Staff, der giver dig mulighed for at styre hele personaleadministrationen ét sted. Du får fuldt overblik over alle processer – og ikke mindst hvem, der skal gøre hvad, hvornår.
 • HR-ON automatiserer hele processen for dig. På den måde slipper du for at skulle svare individuelt på mails, arrangerer møder, sende afslag og så videre. Du skal selv skrive dit opslag og tage samtalen med dine kandidater, men alt andet foregår effektivt gennem dit rekrutteringsværktøj. Opslaget sendes via HR-ON til jobportaler og sociale medier efter dit valg. Ansøgerne får automatisk svar. Dit ansættelsesudvalg kan nemt screene, sortere og rate ansøgerne. Jeres favoritter kan samles kaldes ind via en vælg-mødetid-kalender, og du kan til sidst sende en digital kontrakt til den udvalgte via systemet. Alle svar kan med flueben sendes til flere ansøgere ad gangen, men stadig automatisk som personlige mails til den enkelte. Kort fortalt klares alt det administrative arbejde effektivt gennem HR-ON.

 • Der er en lang række administrative processer, der skal til for at holde reglerne, og vi er eksperter i at automatisere lige præcis administrative processer. Med HR-ON får du fuldstændigt overblik over den persondata, der kommer ind i dit system og fuld dokumentation for, hvad der sker med den, indtil den slettes igen efter en fast procedure. Noget der er stort set umuligt, hvis du får fx ansøgninger ind på mail, og disse sendes videre rundt i huset. Med HR-ON kommer du automatisk til at overholde kravene i GDPR, så du får frigjort ressourcer til at koncentrere dig om andre opgaver. Og nok så vigtigt, så får du dokumentation for, at du gennem HR-ON rent faktisk overholder reglerne.

 • Hos HR-ON har vi som de eneste i branchen fuldstændig gennemsigtige priser. Vi har konkurrencedygtige priser uden opstartsgebyr, og der er gratis support og opsætning af karriereside med HR-ON Recruit. Læs mere og beregn din pris her.

 • Nej. Med HR-ON Staff er der ingen installation, og HR-ON Recruit kræver blot, at du installerer en lille stump kode for at virke. Princippet er det samme, som hvis du lægger et google-kort på din hjemmeside. Det praktiske arbejde i forbindelse med indsætningen af kode tager bogstaveligt talt ingen tid. Det skal bare kopieres og indsættes. Dermed kommer din karriereside op at køre. Selve rekrutteringsværktøjet ligger i skyen, og det kan du tilgå, så snart du får log in. Vi hjælper naturligvis gerne med den praktiske implementering.

 • Med HR-ON Staff skal du bare logge ind, og så er du i gang.

  Med HR-ON Recruit anbefaler vi, at du starter med at oprette en skjult testside ‘dinhjemmeside.dk/job-test’, og at du efter test af siden går live på ‘dinhjemmeside.dk/job’. Det er meget nemt at komme i gang, og systemet er selvforklarende, så der er ikke behov for kurser og lignende. Faktisk kan du være i gang på en eftermiddag.

 • Meget. Når du får HR-ON, ligger alt som standardskabeloner fx ’tak for din ansøgning’-mails, men alt er modulært opbygget, og du har adgang til at redigere i alle indstillinger. Og skulle der være noget, som ikke kan konfigureres, hjælper vi dig gerne med at finde en løsning. Princippet er, at du fra starten får alt i en pakke, som du efterfølgende løbende kan konfigurere.

 • Det gør du som kunde. HR-ON er et værktøj for din virksomhed, og det er virksomhedens data. Hvis du stopper som kunde, overgår al data til virksomheden, der får det overdraget via et download.

 • Som udgangspunkt nej. HR-ON tager daglig backup af al din virksomheds data. Det foregår både lokalt og eksternt og gælder alle indstillinger og data.

 • Ja, HR-ON er fuldstændig modulært og kan sammensættes præcist til din virksomheds behov. Ring til HR-ON og hør nærmere om dine muligheder for en skræddersyet løsning.

 • Nej. HR-ON er et onlinesystem og kan bruges uden installation.

  Dine it-folk skal med HR-ON Recruit indsætte en lille stump kode på din hjemmeside, og så kan du begynde med at indrykke annoncer og modtage cv’er.

 • Ja. Hvis der er tale om en større virksomhed, vil det være en god ide af flere årsager. Det fremmer overskueligheden og sikrer, at folk kun får adgang til de relevante oplysninger. Som firmaadministrator kan du oprette afdelinger og tildele medarbejdere rettigheder og adgange til systemet.

 • En firmaadministrator – i daglig tale ofte også superbruger – er den medarbejder i virksomheden, der har rettighed og adgang til alt i systemet. Det vil normalt også være firmaadministratoren, der har den løbende kontakt med HR-ON, selvom alle brugere naturligvis kan kontakte support. Almindelige brugere på systemet vil fx være begrænset i forhold til, at de kun har adgang til dokumenter fra deres egen afdeling eller fx stillinger, der knytter sig til de ansættelsesudvalg, de er med i.

 • Ja, hvis du som kunde selv har ressourcerne til det, kan der fx være fordele ved at lave din karriereside selv med HR-ON Recruit. Det har vi også en håndfuld kunder, der vælger at gøre. Det er typisk it-virksomheder. Generelt vælger langt de fleste dog løsningen, hvor de blot skal indsætte en kodestump på siden.

 • Systemet findes og bruges allerede på flere sprog, og vi oversætter som udgangspunkt gerne systemet til de sprog, du måtte have brug for. Det er kun et spørgsmål om tid, før det også vil komme andre brugere til gode.

02

Annoncer & karriereside med Recruit

 • Karrieresiden er det område på din virksomheds hjemmeside, hvor virksomhedens ledige stillinger vises sammen med muligheden for at sende uopfordrede ansøgninger. Med HR-ON Recruit ledes ansøgerne aldrig væk fra din hjemmeside, og de ser ikke, at der ligger et eksternt system bag. Alt foregår under virksomhedens egen webadresse og i virksomhedens design.

 • Karrieresiden kræver blot, at der installeres en lille stump kode på din virksomheds hjemmeside. Derfor kan vi have en løsning oppe at køre samme dag, som vi indgår aftalen. Lige så snart din it-afdeling har indsat kodestumpen – det er simpel copy-paste – er din nye karriereside i luften. Koden leverer vi med det samme.

 • Der er to metoder. Du kan betale for et sponsoreret opslag via HR-ONs sociale medier, og du kan poste på dine egne medier. Begge dele sker direkte via HR-ON og vælges med flueben. For at poste på egne medier skal du først logges ind via HR-ON, da HR-ON naturligvis ikke har adgang til dine konti. På Facebook kan du desuden tilføje en ‘ledige stillinger’-funktion til din virksomheds profil. Dermed vil brugere, der besøger jer på Facebook, kunne se de ledige stillinger ude til venstre.

 • Ja, når du vælger et sponsoreret opslag, sørger vi for, at du får mest muligt for pengene. Vi vælger fx en målgruppe ud fra geografi med videre og sikrer, at den kommer bredest muligt ud blandt potentielle kandidater til jobbet. Du er også velkommen til at ringe til vores support, hvis du har brug for at drøfte din egen indsats på sociale medier.

 • Ja, vi kan poste på alle de sociale medier, du selv vælger.

 • Ja, ved at sætte et lanceringstidspunkt på selve opslaget. Dermed kommer de sociale opslag også først ud, når det passer dig.

 • Når du slår en stilling op, får du mulighed for at sætte flueben ved en række jobportaler som fx Jobnet. Nogle er betalingssider, mens andre er gratis. Du kan selvfølgeligt se på skærmen, om det er betaling eller ej, inden du vælger. Vi sørger for en samlet afregning, så du ikke skal forholde dig til andet end en faktura. Hvis du har rabatter til nogle af portalerne, sørger vi for, at du også får rabatten gennem HR-ON. Bemærk: De job, du lægger på Jobnet, havner automatisk hos andre danske jobportaler, da disse gengiver opslag fra Jobnet. Jobnet kræver, at du har registreret din virksomhed hos dem, før du kan publicere dit opslag.

 • Du kan gemme dit stillingsopslag som en kladde. Dermed kan det ikke ses uden for systemet, før alle har set det igennem og sagt god for indholdet, og du selv mener, det er klar til offentliggørelse.

 • Ja. Hvis du vælger at få sat en jobagent på din karriereside, kan interesserede ansøgere skrive sig op, så de får besked, når du slår en relevant stilling op i din virksomhed.

 • På HR-ON kan du se, hvilke sites dine jobansøgere reagerer på. Bemærk at der altid vil være en gruppe, der hedder anonym. Her er der tale om brugere, der fx bruger en skjult browser eller som – teknisk set – laver et skift fra mellem http og https. Det sidste gør, at oplysningerne om den side, de kommer fra, desværre går tabt. Statistikken vil dog under alle omstændigheder give dig et værdifuldt indblik i, hvilke jobportaler og sociale medier der giver flest kandidater.

03

Ansøgninger & håndtering med recruit

 • Nej, HR-ON integreres med en lille stump kode i din hjemmeside. Dermed vil ansøgeren aldrig opdage, at det er HR-ON, der står bag din karriereside.

 • Ja, i oversigten over indkomne ansøgninger kan du fritekstsøge, hvis der er et bestemt begreb, som du gerne vil have sorteret efter.

 • Ja, du sætter blot flueben ved de ansøgere, der fx skal have en indkaldelse til samtale eller et afslag, hvorefter HR-ON sørger for, at alle ansøgere får en mail ud fra en standardskabelon. Mailen er opbygget så den ikke kan skelnes fra en direkte personlig mail. Normalt er fx ansøgerens navn indsat i mailen. Dette styres ved hjælp af kode, som ikke kan ses af modtageren. Du kan selv konfigurere mailen, så den passer til din virksomheds tone, fx om der skal bruges ‘Hej’ og fornavn, eller om du foretrækker at være mere formel.

 • Der er ingen begrænsninger i systemet angående i forhold til antal af udsendte mails.

 • Der er flere muligheder. I stillingsopslaget kan du indlægge et obligatoriske spørgsmål som fx, om ansøgeren har kørekort. Dernæst kan du nemt sorterer fra og sende et hurtigt samlet afslag til alle, der ikke er relevante til stillingen. Det er naturligvis dit ansvar at holde dig inden for lovens rammer i forhold til diskrimination, men du kan selv definere dine spørgsmål, og der er ikke nogen tekniske begrænsninger i forhold til, hvad og hvor meget du kan spørge om.

 • Ja. De skal blot tilføjes til dit ansættelsesudvalg og have et log in. Så kan de deltage i ansættelsesprocessen på lige fod med firmaets interne medarbejdere.

 • Du kan selv opsætte en påmindelse, hvis du fx ønsker at blive mindet om at få afsluttet en proces i systemet. Du kan også opsætte interne tidsbestemte beskeder til ansættelsesudvalget.

 • Du vælger selv, om ansøgeren skal indkaldes til et bestemt tidspunkt, eller om du vil udsende nogle forslag som det kendes fra fx Doodle. Ansøgeren ser naturligvis ikke de andre ansøgeres navne, men vil blot få valg mellem en række muligheder efter først til mølle-princippet. Du kan fx indkalde fem til samtale med fem gange 45 minutters mødetid hen over fem timer. Ansøgerne kommer så til i den rækkefølge, de får sig valgt ind på.

 • Ja. Hvis fx du ønsker at lave en pdf med dine fem udvalgte kandidater, markerer du blot dem i oversigten og vælger ’skab pdf’ i bunden, og så har du et overblik til print og e-mail. Du kan vælge med flueben, hvor mange oplysninger der skal tages med, og om du også vil have selve ansøgningerne og cv’erne medtaget.

 • Hvis du har oplysninger i dit tidligere system som fx cv’er, importerer vi dem gerne til HR-ON uden beregning. Du skal dog være opmærksom på ikke at komme i klemme i forhold til EU’s persondataforordning i denne forbindelse.

 • HR-ON har et indbygget evalueringsskema til den enkelte ansøger, men du kan i princippet også uploade et eksternt evalueringsskema og tilknytte det til den enkelte ansøger. Dermed vil det ligeledes kunne ses af hele dit ansættelsesudvalg.