GodOnboardingprocBlog

Undgå at glemme trin i onboardingprocessen med et godt HR-system

Undgå at glemme trin i onboardingprocessen med et godt HR-system 1200 628 HR-ON

Undgå at glemme trin i onboardingprocessen med et godt HR-system

Som HR-medarbejder bør en god onboardingproces stå højt på din to-do-liste, så du er klar, når en ny medarbejder er på vej ind i virksomheden. Her kan et HR-system være din hjælpende hånd, så du husker alle steps i onboardingen hver gang.

Det er væsentligt, at du opbygger en onboardingproces. Det skal du blandt andet gøre for at fastholde medarbejderen. Tal viser, at 25 procent af alle nyansatte smutter allerede inden for det første år – antageligt fordi de aldrig er faldet ordentligt til i virksomheden.

En onboardingproces starter i det sekund, medarbejderen træder ind ad døren på sin første arbejdsdag. Herfra er det individuelt fra virksomhed til virksomhed, hvilke trin vedkommende skal igennem. Onboarding er alle opgaver lige fra, at medarbejderen får en velkomstbuket, tildeles et skrivebord, logger ind i jeres systemer og introduceres for sine nye kollegaer.

Med andre ord er en onboardingproces alle de opgaver, der er forbundet med, at en ny kollega starter og kommer godt i gang. Det kan være noget, du skal løse i HR, punkter som den nærmeste leder skal håndtere eller konkrete opgaver til den nye medarbejder. En god onboarding er med til at lægge grobund for en ordentlig start, hvilket kan øge chancen for, at medarbejderen falder til i virksomheden.

Løft hr-indsatserne med et alt-i-et hr-system.

Onboarding kan vare flere uger

Det er essentielt for at løse arbejdsopgaverne optimalt, at den nyansatte også falder til socialt. Som denne bekendtgørelse fra arbejdstilsynet angiver, booster det trivslen, hvilket gerne skulle smitte positivt af på produktiviteten. Det kræver naturligvis først og fremmest, at medarbejderen motiveres af de opgaver, vedkommende tildeles, og at det er opgaver med en vis mængde, så den nye på kontoret hurtigt får en følelse af at være med til at skabe værdi for virksomheden.

Onboardingen indebærer også den medarbejdersamtale, der kan holdes for eksempel en måned efter opstarten. Samtalen er en god anledning til at høre, om medarbejderen trives. Dette er også et af de trin, du kan sørge for at sætte op i onboardingprocessen, så det ikke går i glemmebogen, hvilket nemt kan ske, fordi den foregår et stykke tid efter første arbejdsdag.

Brug de fire C’er som en huskeregel

En god huskeregel når man planlægger en onboardingproces er at inddrage de fire C’er: compliance, clarification, culture og connection. For at onboarding bliver en succes fra virksomhedens side, kan disse punkter inddrages.  Det kan tage flere måneder, før den nye kollega kommer igennem hele processen. Desuden er den sidste C’er, connection, den mest tidskrævende.

Men når først onboardingprocessen er færdig, og man har inddraget de fire C’er, har virksomheden og den nye kollega i fællesskab arbejdet sammen om at sikre den bedst mulige onboarding. Medarbejderen har lært om de basale regler og politikker i virksomheden, fået en klar forståelse og oplæring i sin stilling, lært virksomhedskulturen og virksomhedens generelle indretning, og har fået relationer til medarbejdere og ledere. Naturligvis er dette en tidskrævende proces, der kræver samarbejde, men det er en proces, der er værd at prioritere.

I tvivl om, hvor du skal starte? Vi har lavet en tjekliste til en succesfuld onboarding her. 

Bliv påmindet om opgaver med HR-ON Staff

Med HR-ON Staff er det nemt at opsætte en god onboardingproces, som du kan bruge igen og igen. Det sikrer at, hver gang et nyt talent tiltræder en stilling hos jer, bliver der taget hånd om vedkommende på en ordentlig måde. Med HR-ON Staff procesmodul sikre du, processen ikke skal gentænkes på ny og alle trin, er ens hver gang virksomheden onboarder nye. 

På virksomhedens konto i HR-ON Staff kan du også uddelegere opgaverne, så den nærmeste leder får besked om at indkalde til opfølgningssamtalen, lønafdelingen får besked om at oprette den nye medarbejder i lønsystemet, it-medarbejderen er klar med en computer, skærm, mus og så videre.

Strømline HR-processer med HR-ON Staff

FAQ

Hvad er en onboardingproces?

En onboardingproces er den proces, der starter, så snart en ny medarbejder træder ind ad døren på sin første arbejdsdag. Hvor lang processen er, afhænger af hver enkel virksomhed, dog handler onboardingprocessen om alle de opgaver, der er forbundet med den nye kollegas første tid i virksomheden med henblik på at give vedkommende den bedst mulige start.

Hvad indeholder en god onboardingproces?

En god onboardingproces indeholder forskellige processer, der på hver sin måde giver information og introduktion af virksomheden til den nye medarbejder. Det kan bl.a. handle om at give en velkomstbuket og tildele skrivebord, til en introduktion til virksomhedens politikker og en medarbejdersamtale med den nye kollega efter en måneds ansættelse.