Værdier

Værdibaseret rekruttering giver langtidsholdbare ansættelser. Det mener rekrutteringskonsulent Lise-Lotte Berg.

Værdibaseret rekruttering giver langtidsholdbare ansættelser

Værdibaseret rekruttering giver langtidsholdbare ansættelser 717 301 HR-ON

Værdibaseret rekruttering rummer klare fordele for virksomhederne, mener coach og udviklingskonsulent Lise-Lotte Berg. En af de positive effekter er, at chancerne langtidsholdbare ansættelser.

Værdier gør alting simpelt

Lise-Lotte Berg er kvinden bag konsulenthuset Berg’s. Til hverdag arbejder hun med at coache og vejlede virksomheder til vækst og udvikling. Som et vigtigt led heri hjælper hun også med at rekruttere nye medarbejdere. Gennemgående for hendes arbejde er, at hun altid har fokus på værdier:

”Uanset om det gælder organisationsudvikling eller rekruttering, kan værdierne bruges som rettesnor. Har du som virksomhed først gjort dig dine grundlæggende værdier bevidst, så bliver mange organisatoriske beslutninger pludselig lettere at træffe. Din adfærd skal nemlig afspejle de værdier, du bryster dig af at have. Ellers er der i stedet tale om skueværdier,” siger Lise-Lotte.

Værdier giver langtidsholdbare ansættelser

Inden for rekrutteringsdisciplinen gennemsyrer Lise-Lottes fokus på værdier flere områder:

”Værdierne skal skinne igennem i stillingsopslaget, til jobsamtalen og i hele håndteringen af processen. Derfor er jeg også meget bevidst om, at jeg som rekrutteringsansvarlig repræsenterer den virksomhed, jeg ansætter for. Hvis en af virksomhedens kerneværdier for eksempel er ordentlighed, er det altså et must, at min adfærd afspejler det samme,” forklarer hun og fortsætter:

”Tilsvarende leder jeg så også efter adfærdsmæssige træk hos ansøgerne, som er i overensstemmelse med de værdier, virksomheden søger.”

Et match med overensstemmelse mellem de grundlæggende værdier, er en god grobund for en langtidsholdbar ansættelse, mener Lise-Lotte. Det er det vigtigste ved værdibaseret rekruttering.

“Og vi er altså i en tid, hvor medarbejderne, der rekrutteres, helst skal være i et længerevarende ansættelsesforhold, før det giver afkast og har værdi for arbejdsgiveren,” siger Lise-Lotte.

Der skal handling bag ordene

For at finde ud af, om ansøgerne deler virksomhedens værdier, finder Lise-Lotte det helt afgørende at sammenholde ord med handling:

”Alle kan hævde, at de er gode til at fastholde ro og overblik i en travl og kaotisk hverdag. Men du kan ikke vide, om det virkelig passer, før du har observeret personens adfærd i den reelle situation. Derfor er jeg stor tilhænger af at udsætte ansøgerne for cases, hvor de bliver bragt i en problemstilling, som er typisk for det givne job. Stemmer ansøgers adfærd i løsningen af casen overens med det postulerede, så er jeg langt mere sikker i mit valg,” forklarer hun.

Den dygtigste er ikke altid den rigtige

Ifølge Lise-Lotte er det ikke altid attraktivt at ansætte kandidaten med det højeste faglige niveau.

”God kemi, en rar personlighed og lysten til at udvikle sig er for mig det vigtigste. En person, som har det, har gode chancer for at kunne udfylde rollen på sigt. Men man kan ikke gå den anden vej. Du kan ikke få en fagligt kompetent person, hvis adfærd og attitude du ikke bryder dig om, til at passe ind. Er der uoverensstemmelse mellem jeres grundlæggende værdier, vil det i stedet indebære en stor risiko for samarbejdsvanskeligheder,” konkluderer hun.

Rekrutteringssystem faciliterer værdibaseret rekruttering

Som værktøj til at understøtte en værdibaseret rekruttering, der fører til langtidsholdbare ansættelser, anvender Lise-Lotte HR-ON Recruit.

”Jeg valgte HR-ON af flere årsager. Dels havde jeg et behov for at spare tid på alt det administrative, så jeg kunne koncentrere mig mere om at møde ansøgerne. Dels havde jeg et ønske om en fælles platform til datadeling med kunderne, jeg rekrutterer for,” forklarer hun.

Lise-Lotte tilføjer:

”For mig personligt var og er det også en værdi, at tingene bliver gjort ordentligt. Den værdi deler jeg med rigtig mange af mine kunder. Og netop det her med ordentlighed hjælper systemet mig med at leve op til. De automatiske funktioner sikrer, at jeg får sendt svar ud hurtigt og til samtlige ansøgere, så ingen er i tvivl om, hvor de står. Dét er at udvise respekt for de mennesker, som har lagt tid og interesse i din virksomhed. Dét er at opføre sig ordentligt,” konkluderer Lise-Lotte.

Afsluttende pointerer Lise-Lotte, at ordentlighed og respekt overfor ansøgerne ligeledes er med til at styrke virksomhedernes medarbejderbrands.

Valu-based reruitment

Værdibaseret rekruttering – et udviklerperspektiv

Værdibaseret rekruttering – et udviklerperspektiv 700 250 HR-ON

Jeg kom til at tænke lidt over, hvad værdibaseret rekruttering egentlig betyder for systemet HR-ON og for udviklernes arbejde

Ofte taler vi jo om værdibaseret rekruttering i forbindelse med de mellemmenneskelige processer, som ligger oven på selve rekrutteringsplatformen.
Men da rekrutteringsplatformen netop er hele rekrutteringsprocessens fundament, skal det værdibaserede element selvfølgelig også ikke blot afspejles heri, men direkte understøttes og nødes af HR-ON.

En værdibaseret tilgang

Lad mig give et helt konkret eksempel på, hvorledes vi kan se den værdibaserede tilgang til selve rekrutteringsprocessen i HR-ON.
I mange systemer laver man en for-screening af ens kandidater. I nogle systemer kan man give en kandidat enten en finger nedad, en finger til siden, eller en finger opad – ganske som man råt vurderede gladiatorerne i det gamle Rom.
I HR-ON giver vi folk stjerner. Nogle kan få flere stjerner end andre, men ingen skal vurderes direkte negativt  – de passer blot ikke til kriterierne.
Dette kan synes som en ubetydelig ting, men det kan faktisk være med til at farve rekrutteringskulturen i den enkelte organisation. For når man giver kandidater den negative tommelfinger nedad, finder man samtidig ud af, hvilke kandidater, der har fået flest nedadvendte tommelfingre. Og et sådan system hjælper dermed rekrutteringsudvalget til ikke bare at finde den bedste kandidat, men også den værste. Med andre ord, forstyrres fokus og systemet opfordrer til en vis råhed i processen.

Omsorg i systemet

Facebook har længe nægtet at indsætte en dislike-knap i deres system. Det gør de, fordi Facebook skal være et rart og udviklende sted at være. De ønsker derfor ikke at bidrage til den råhed og udstillelse, en dislike-knap vil kunne medføre. Det er klogt, og det samme gør sig gældende for rekrutteringssystemer. Vi skal nøde ( persuasiveness! ) en positiv og udviklende rekrutteringskultur med fokus på kandidaternes værdier og kundskaber. Ikke det modsatte!
Samtidig gør det noget ved vores tanker og hjerner, når vi agerer positivt i stedet for negativt. Vores hjerner er simpelthen bygget til at belønne positiv adfærd og altruisme. Derfor trives vi ikke i miljøer, hvor vi skal agere eller respondere negativt på andre mennesker – vi stresses. Når vi i stedet får lov at agere positivt, belønner hjernen os med masser af dopamin.
Læs Politikens artikelDerfor bliver du sundere af at gøre andre glade

Vi giver stjerner

Så derfor giver vi stjerner i HR-ON. Til sidst vil man så få en række kandidater, der ikke har fået stjerner. De står tilbage som neutrale ansøgere, der blot ikke mødte vores kriterier. Og systemet opfordrer os ikke til at gå på strandhugst efter et godt grin eller lignende blandt de dårligste kandidater, for ingen er dårligst.
Det er at vise omsorg, og det er en værdi, og systemet opfordrer os til kun at koncentrere os om de kandidater, der scorede højst.
Få en demonstration af vores værdibaserede rekrutteringssystem

clouds in the sky

Når rekruttering bygger på værdier

Når rekruttering bygger på værdier 717 288 HR-ON

Tag den nyeste cloudteknologi og tilsæt tankesættet ‘Værdibaseret rekruttering’. 
Så får du et fleksibelt og intelligent rekrutteringssystem, der letter din administrative arbejdsbyrde og samtidig giver dig mulighed for at afspejle din virksomheds kerneværdier undervejs i processen.
Med andre ord: Så får du HR-ON.

VÆRDIER SKABER DET BEDSTE MATCH

Kompetencer kan udvikles. Værdier er grundlæggende. Vil du skabe et meningsfuldt og langtidsholdbart ansættelsesforhold, er det derfor helt afgørende med fokus på værdier i din rekrutteringsstrategi.
Værdibaseret rekruttering bedrives konkret ved, at du på hvert et trin i din rekrutteringsproces lader din virksomheds grundlæggende værdier skinne igennem.
Det praktiserer smykkevirksomheden Dyrberg/Kern blandt andet gennem deres design:
Vores visuelle udtryk er jo en del af vores DNA. Derfor giver det rigtig god mening, at vi gennem HR-ON opslår stillinger direkte på hjemmesiden i vores eget unikke design,” fortæller Pernille Stoltze, som er HR-administrator og bruger af HR-ON.
På samme vis har valget af søgekriterier, medier til distribution, samt metode til afslag og samtaleindkaldelser stor betydelig for hvilke ansøgere, du appellerer til.
Og af samme grund er HR-ON en vigtig brik i det rådgivende ingeniørfirma Topteams rekrutteringsstrategi:
Jeg oplever HR-ON som et meget dynamisk system. De individuelt tilpassede løsninger giver mig mulighed for at søge mere målrettet,” fortæller Senior Manager of Operations and HR, Gitte Trier.

TID TIL OPGAVER, DER KALDER PÅ STØRRE KREATIVITET

En helt oplagt mulighed for at få indblik i ansøgers personlighed og værdier, er også den personlige samtale. Du gør derfor en god investering ved at prioritere tilstrækkelig tid til denne.
Alligevel bruger mange rekrutteringsansvarlige langt mere tid på administrativt arbejde, som at håndtere pdf’er, printe CV’er og manuelt sende svar ud til ansøgere via jobmails.
I HR-ONs system er processerne automatiserede, og hele ansættelsesudvalg kan tilgå de samme dokumenter på én fælles platform i skyen.
Det er en feature, som har effektiviseret og forbedret arbejdsgangene i Gentofte Kommune, oplever HR-proceschef Michael Bierbaum:
Førhen kunne medarbejderne godt blive meget trætte ved udsigten til det tunge administrative arbejde, der lå forbundet med en rekruttering. At HR-ON klarer det administrative, har frigivet noget energi og arbejdsglæde, som vi nu i stedet anvender på mere udfordrende områder, der kalder på større kreativitet.”

VIL DU VIDE MERE OM HR-SKYEN?

Så besøg vores hjemmeside eller kontakt os for en gratis demo af systemet.

Fill out the information and we will contact you as soon as possible.

FÅ EN GRATIS DEMO

Lad os ringe dig op og aftale en uforpligtende demonstration.

HR-ON Logo
OM HR-ON

HR-ON er en cloudbaseret programpakke, der gør jeres HR-arbejde lettere, sjovere og ikke mindst meget mere effektivt. Kort fortalt får I styr på hvem, der skal gøre hvad og hvornår. Samtidig har I overblik over, at det rent faktisk også bliver gjort.

Børsens Gazelle pris 2018
Børsen Gazelle pris 2019
Charter mangfoldighed
ISA

Østre Stationsvej 27, 3   //  DK-5000 Odense C   //  +45 71 99 07 27   // sales@hr-on.com //  CVR: 34474540