10 HR KPI’er til den moderne HR-afdeling

10 HR KPI’er til den moderne HR-afdeling 1200 628 HR-ON

10 HR KPI’er til den moderne HR-afdeling

Du kender muligvis allerede nogle KPI’er eller måler nogle af disse HR KPI’er. At vælge de rigtige HR KPI’er er essentielt for at dokumentere og måle din HR-afdeling og organisationens samlede præstation.

Der findes en masse gode KPI’er til HR, men vi anbefaler, at du følger de nævnte nedenfor og arbejder dig op til nye, der passer til din unikke organisation.

Lad os dykke ind i det.

Hvad er de bedste HR KPI’er?

Er du ny i hele KPI-situationen? Lad os starte med at forklare, hvad KPI’er er.

KPI står for “Key Performance Indicator”.

Virksomheder bruger dem ofte til at vise, om de opnår deres kerneforretningsmål. KPI’er er målbare nøgletal, som kan tilpasses enhver afdeling. Men i dag vil vi kigge på HR KPI’er.

De bedste HR KPI’er er dem, der hjælper med at forklare og vurdere HR-afdelingens arbejde. 

Karakteristika for gode HR KPI’er

For at forstå gode HR KPI’er bedre, skal du vide, hvad du vil opnå ved at implementere dem. List tre ting, du gerne vil vide. Du kan f.eks. spørge dig selv: “Påvirker de nye medarbejderfordele sygedage?”

Når du har fundet ud af, hvad du vil vide ved at implementere HR KPI’er, skal du vælge de KPI’er, der er simple, målbare, handlebare, relevante og tidsbestemte – på engelsk kaldes disse for “SMART”.

10 HR KPI’er til den moderne HR-afdeling

Hvad er de 10 bedste HR KPI’er at følge i en moderne HR-afdeling?

1. Medarbejderfastholdelse

Medarbejderfastholdelse er en af de mest vigtigste KPI’er. Den rapporterer, hvor mange medarbejdere forbliver i din virksomhed i en given periode. 

Du kan beregne det ved:
Total antal medarbejdere i periodens afslutning / total antal medarbejdere i periodens start x 100 = Medarbejderfastholdelse i procent

Her medregnes ikke nye ansættelser, som der kommer til under den periode, som du vil undersøge.

2. Medarbejder Engagement Index

Tilfredshed og engagement blandt medarbejdere er afgørende. Medarbejder Engagement Indeks kan måles på mange måder afhængigt af behovene inden for din organisation.

Vi anbefaler at oprette en undersøgelse og gentage denne undersøgelse månedligt, kvartalsvis eller årligt for at holde styr på udviklingen.

3. Netpromoter-score

Er dine medarbejdere ambassadører for din virksomhed, eller er de her bare for lønnen? Netpromoter-score er her for at afdække dette.

En måde at finde svaret på spørgsmålet er simpelthen at spørge dine medarbejdere: “Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale din ven eller familie at arbejde her?” Eller mere direkte: “Hvordan vil du rangere den overordnede organisation fra 1 til 10?”

De der siger 1 til 6 = er en “Detractor.”
De der siger 7 til 10 = er en “Promoter” for virksomheden.

4. Fraværsrate

Tab i produktivitet er svært at undgå, men at holde styr på det vil være en god KPI at have i værktøjskassen. En høj fraværsrate er et rødt flag, du bør tage alvorligt. Det kan indikere dårlig ledelse, ubehagelig arbejdskultur, burnout eller mangel på motivation. Sørg for at undersøge farværet, du kan f.eks. selv bestemme undersøgelsesperioden, om der er tale om fravær på et år, et halv år eller bare en måned.

Du kan beregne Fraværsraten ved:
Total antal tabte arbejdsdage på grund af fravær – Antallet af tilgængelige arbejdsdage i en organisation.

Beregn Fraværsraten for enkelte teams eller hele organisationen. Du kan også se forskelle i de forskellige fraværstyper.

5. Gennemsnitlig løn eller lønkonkurrenceevne

Gennemsnitlig løn inden for virksomheden giver dig et godt billede af arbejdsstyrken og udgifterne. Men du kan tage det et skridt videre og undersøge, hvad dine konkurrenter tilbyder dine medarbejdere.

I offboarding-interviewet kan du spørge medarbejderen, hvad de blev tilbudt det nye sted. Hvis de vil give dig denne information, kan du sammenligne og se, hvor organisationen ligger, hvis de tilbyder den samme stilling.

6. Anciennitet

Ansatte har en kortere ansættelsesperiode i virksomheder i dag end 10 eller 20 år siden. Beregning af gennemsnitlig anciennitet kan indikere kulturen inden for forskellige teams eller forberede dig på nye ansættelser og omkostningerne.

Hvis du har en kort anciennitet, skal du forberede dig på at medarbejdere hurtigere forlader virksomheden igen eller se på teamet for at forstå, hvorfor folk forlader virksomheden hurtigt.

7. Personalegoder

Personalegoder er ikke en størrelse, der passer ens til alle, det er derfor afgørende at vurdere de goder, som virksomheden leverer. Denne KPI er mere end bare et nummer; det er et system at holde styr på.

Vurdering af virksomhedens personalegoder gør det muligt for dig at sikre, at du tilbyder samme fordele til alle på samme niveau. I 2023 vil du sikre, at du giver de samme fordele baseret på færdigheder og ikke køn.

En måde at gøre dette på er ved at udarbejde et dokument, hvor du opstiller fordele på et medarbejderniveau, på c-niveau og på topledelsesniveau.

8. 12-måneders Fejlrate

12-måneders Fejlrate er, hvor du finder ud af, om der er noget galt med din onboarding-proces, eller om medarbejderne ikke passer til virksomhedens kultur. En høj score kan indikere netop det – men med et godt exit-interview vil du vide, hvilken en det er.

Beregn denne KPI ved:
Antallet af personer, der har forladt i deres første år / med det samlede antal rekrutterede.

Du kender måske også denne som 90-dages Fejlrate, men den vil give dig et delvist billede. Den kan være en måling, du videre undersøger, hvis du ser et mønster.

9. Diversitetsmåling

Diversitet er vigtigt i en virksomhed, da det sikrer en bredere videnbase. En ting er at sørge for tilstrækkeligt antal kvinder i lederstillinger. En anden måde er at sikre diversitet i etnicitet og mange andre faktorer.

Du kan beregne dette på mange måder. Så vi vil ikke se nærmere på det. Men sæt nogle regler for, hvor du vil hen som virksomhed. Er din virksomhed god til at fremme kvinder? Du vil måske gerne sikre diversitet inden for andre områder; eksempler på dette kan være:

 • Sikring af et godt sted for neurodiversitet
 • Sikring af et godt arbejdsmiljø for funktionsnedsættelser
 • Sikring af et sikkert sted for alle slags køn og seksualiteter
 • Sikring af lige rettigheder og muligheder for alle ovennævnte

10. Arbejdsuheld

Arbejdspladsuheld er en af de største årsager til fravær. Opsyn af dette vil sikre, at løsninger bliver iværksat, før nogen bliver skadet, eller det fører til høje omkostninger, lav produktivitet og andre problemer.

Undersøg dette ved at se på de forskellige uheld over en given periode. Det kan være alt fra en stiv skulder på grund af dårlig holdning ved skrivebordet til falduheld på grund af løse genstande.

Sådan overvåger du HR KPI’er

Overvågning af KPI’er er afgørende for at vide, om virksomheden fremmer sig eller bevæger sig tilbage. Men hvordan overvåger du HR KPI’er?

Når du implementerer HR KPI’er, har du brug for et sted at opbevare dem, så du kan holde øje med dem. Lad os introducere HR-ON Staff.

HR-ON Staff er stedet at finde information og gennemføre undersøgelser. Lad os se på, hvordan HR-ON Staff kan overvåge dine KPI’er.

Du kan gennemføre alle slags undersøgelser via den funktion, vi kalder “Engagement Builder”.

 • Medarbejder Engagement Surveys
 • Daglig Pulse
 • Interne spørgeskemaer
 • Net Promoter Score
 • Medarbejdertilfredshedsindeks
 • Velvære Surveys
 • Medarbejderudviklingssamtale (MUS)

Udover det har du alle oplysningerne til at spore andre KPI’er såsom Diversitetsmåling, 12-måneders Fejlrate og meget mere.

Hold styr på dine HR KPI’er på daglig, månedlig og årlig basis

Når du har besluttet, hvilke KPI’er du vil tracke, skal du beslutte, hvor ofte du vil tracke og opdatere dem. En måde at holde styr på dine HR KPI’er er via HR-ON Staff dashboard widgets.

Systemet er opsat med et par standarddashboards, men det er muligt at tilføje dine egne og tilpasse dataene.

Vil du vide, hvordan HR-ON Staff kan hjælpe dig i din dagligdag – book et gratis opkald i dag. Det tager kun 5 minutter at vide, om HR-ON er det rigtige match for dig.