DA - Rekrutteringscyklus

Har du styr på de seks trin, der fører til en vellykket rekruttering?

Har du styr på de seks trin, der fører til en vellykket rekruttering? 1200 628 HR-ON

Har du styr på de seks trin, der fører til en vellykket rekruttering?

I enhver rekruttering vil der være en række trin, du skal igennem som rekrutterende medarbejder, for at rekrutteringen forløber succesfuldt. Læs med her hvor vi kort gennemgår hvert trin, så du har fuldstændig styr på din kommende rekruttering. Og det bedste af det hele: du kan genbruge processen igen og igen.

Når du rekrutterer et nyt talent til din arbejdsplads, går du igennem en række trin, før underskriften er i hus, og du åbner døren og byder velkommen til din nye kollega. Det kan være mere eller mindre ubevidste handlinger, du foretager. Men ved at blive mere klar over hvert trin i processen er sandsynligheden for, at du husker dem alle meget større, og dermed er chancen for en succesfuld rekruttering også til stede.

Her er tale om en rekrutteringslivscyklus. Rekrutteringslivscyklussen kan bruges til at ansætte hvilken som helst medarbejder. Cyklussen kan dermed bruges til alt lige fra ansættelsen af en deltidsansat til en leder, og ved at følge trinene øger du sandsynligheden for at finde den næste dygtige medarbejder til dit team. Og når cyklussen slutter, er den klar til at starte forfra igen med en ny kandidat.

I det følgende gennemgår vi de seks trin:

  • Forbered 
  • Find/indfang
  • Udfør screening
  • Udvælg
  • Ansæt
  • Onboard

Forbered: Hvilken medarbejder har du brug for?

At forberede er det første trin, hvor du leder efter den ideelle kandidat og laver research. Det er også her, at du – sammen med ansættelsesudvalget – kortlægger de kompetencer, uddannelsesbaggrund og erfaring, den kommende kollega skal besidde. 

Og når vi taler om hard skills, som dækker over den faglige ballast, er det lige så vigtigt at kigge på, hvilke bløde kompetencer der passer ind i jeres virksomhedskultur. Og når forberedelsen er klar på dette punkt, kan du nedfælde det hele, og så har du selve jobbeskrivelsen.

Se eksempel fra Jobcenter Århus her.

Tid til at indfange kandidater

Næste trin i rekrutteringslivscyklussen er den fase, hvor du søger efter relevante kandidater de steder, hvor de færdes online såvel som offline i et fagblad, hvis det er relevant. 

Er du kunde hos HR-ON og har HR-ON Recruit, kan du nemt få dit jobopslag ud og flyve. Det er blot et klik med musen til de jobportaler og sociale medier, du ønsker at publicere på – og vupti så er jobopslaget online. 

Du kan også målrette jobopslaget, så det rammer de potentielle kandidater – det kan være både passive som aktive jobsøgende. De passive er dem, der i forvejen har et arbejde, og som ikke aktivt holder øje med de ledige jobs, der bliver slået op. Et oplagt sted at gøre sig til for de passive kandidater er på LinkedIn, som du kan læse meget mere om her.

Nu skal du screene og udvælge

Nu er du kommet til tredje step: screening af kandidater. Når der er kommet en anseelig bunke kandidater, er tiden inde til at gennemgå kandidaternes CV og ansøgning en for en. 

I HR-ON Recruit kan du og resten af ansættelsesudvalget vurdere kandidaterne, så I kan se, hvad I hver især synes om den enkeltes potentiale. Det er ligeledes muligt at skrive noter, som kun ansættelsesudvalget kan se. Det kan eksempelvis være relevant, hvis du har lavet en telefonscreening af en kandidat, eller hvis du har andre relevante informationer, som du vil dele med de andre.

Efter du har gennemgået de første tre trin af rekrutteringslivscyklussen, ved du, hvad du leder efter, og du bør have en stærk pulje klar til kandidatinterviews. Indkald og lav interview med dem, der er kommet igennem nåleøjet og vær klar med velforberedte spørgsmål. 

Som bruger af HR-ON Recruit er det oplagt at bruge Kandidatpræsentationen som værktøj før, under og efter jobsamtalerne. Kandidatpræsentationen er en digitaliseret erstatning af pdf-kompendiet, og på den måde slipper du for at udskrive en bunke CV’er og ansøgninger, ligesom det er lettere at overholde GDPR-lovgivningen. 

I dette trin er det ligeledes tid til at indhente referencer på de kandidater, der er med i slutspurten, så du får et større indblik i, hvordan den enkelte er at arbejde med.

Tillykke! Jobbet er dit

Med de (forhåbentligt) vellykkede kandidatinterviews i kassen er det nu tid til at finde kandidaten. Ring vedkommende op og tilbyd jobbet. Indkald så til et møde, hvor I får styr på alt det formelle: ansættelsesvilkår, løn, timer etc. Nu er preboardingen i fuld gang. 

Vil du vide mere om preboarding? Klik her og giv jeres nye medarbejder en forlomme til en god start med preboarding.

Inden du ringer op til din kommende kollega, så overvej hvilke vilkår du kan gå med til, hvis kandidaten ønsker at forhandle om vilkårene for jobbet. Det kan være et følsomt emne, så det bedste du kan gøre er at forberede dig bedst muligt, så du er klar til at svare på vegne af virksomheden og nå frem til en aftale, der er acceptabel for begge parter.

Brug krudt på onboarding

Når kandidaten er i hus, er preboardingen som sagt i gang. Hvis der er lang tid fra selve ansættelsesdatoen til første arbejdsdag, er det en god ide at holde kontakten med din kommende kollega varm. Det kan du blandt andet gøre ved at sende informationer om første arbejdsdag, jeres medarbejderhåndbog, inviter vedkommende med til arrangementer i virksomheden og lignende.

Er du kunde ved HR-ON og har HR-systemet HR-ON Staff, er det nemt at sætte et forløb op for pre- og onboardingen med en såkaldt Engagement. På den måde kan du også indhente svar fra kandidaten. Dataen registreres direkte i jeres HR-system. Nemmere kan det næppe være.

Selve onboardingen tager over for preboardingen, når medarbejderen træder ind af døren på første arbejdsdag. Onboardingen indeholder praktiske opgaver så som opsætningen af computer, konto, uddeling af nøglekort, rundvisning i systemer og i virksomheden samt goddag til nye kollegaer. 

Læs meget mere om, hvordan du håndterer den gode onboarding i dette indlæg.

Opret cyklussen én gang, tilpas og genbrug igen og igen

Hvis du er kunde hos HR-ON og har HR-systemet, HR-ON Staff, er det nemt at opsætte en rekrutteringslivscyklus, så du har systematiseret de trin, du følger rekruttering efter rekruttering. Det er muligt med værktøjet Processer, hvor du kan oprette alle de trin, der er i rekrutteringen samt tilknytte de medarbejdere, der skal udføre en opgave (fx opsætte ny pc, bestille blomster til første arbejdsdag etc.) 

Denne proces kan du finpudse fra gang til gang, lige som du kan genbruge den lige så mange gange, du vil. Du kan også tilføje dine kolleger og give dem rettigheder til at redigere processen. God fornøjelse med din rekrutteringslivscyklus.

Få sat din rekrutteringslivscyklus i system og genbrug skabelonen igen og igen med værktøjerne i HR-ON Staff. 

Book en gratis demo og prøv selv hvor nemt det er.

Hvad er en rekrutteringslivscyklus?

En rekrutteringslivscyklus er de trin, den rekrutterende medarbejder går igennem i en rekruttering fra første spæde skridt, indtil den nyansatte er onboardet.

Hvilke trin hører under en vellykket rekruttering?

I en rekruttering er det typisk disse trin, man går igennem: forberede, indfange, screening, udvælge, ansætte og til slut onboarde.

Hvad er fordelen ved en rekrutteringslivscyklus?

Hvis du har fastlagt en rekrutteringslivscyklus, kan du genbruge den, hver gang du har brug for at ansætte en ny medarbejder.