Stor interesse for GDPR og rekruttering

HR-ON holder oplæg om GDPR og rekruttering

Stor interesse for GDPR og rekruttering

Stor interesse for GDPR og rekruttering 1200 800 HR-ON

Knap hundrede brugere af HR-ON mødte op for at høre om GDPR og rekruttering. Læs med her for at blive klogere på, hvordan systemet kan sikre, at din rekruttering overholder EU’s persondataforordning (GDPR)

EU’s persondataforordning (GDPR) træder i kraft 25. maj 2018. Derfor har de danske virksomheder stor opmærksomhed på GDPR og rekruttering. Med det in mente var det måske heller ikke så overraskende, at HR-ONs temadag næsten voksede ud af rammene. Der måtte sættes ekstra stole ind for at rumme de knap 100 mennesker, der havde lagt vejen forbi. Oplægget foregik i det største lokale i Cortex Park ved Syddansk Universitet i Odense.

Allerede fra klokken ni strømmede de første deltagere ind. 50 minutter senere kunne direktør Ali E. Cevik og størstedelen af HR-ONs medarbejderstab byde velkomne.

Ansøgninger og cv’er flyder med følsom data

GDPR sætter nye, strikse krav til dokumentationen af, hvordan virksomhederne behandler følsomme personoplysninger. Dem er der normalt bunker af i ansøgninger. Og GDPR truer med markant højere bøder til de virksomheder, der ikke har styr på procedurerene. Det er nok særligt det sidste, der for langt de fleste vedkommende har fået folk ud på kanten af stolene. Det forklarede adjunkt, cand. jur. Christian Højer Schjøler fra SDU.

“Vil I høre lidt om bøderne?”

Sådan lød det fra dagens første oplægsholder. Og på reaktionen fra salen var der ingen tvivl om, at han her var inde ved kernen for mange af de fremmødte.

“I dag giver det mellem 2000 og 25.000 kroner at overtræde persondataloven. Med EU’s persondataforordning er vi oppe på op mod 20 millioner euro eller fire procent af virksomhedens årlige omsætning for både offentlige organisationer og private virksomheder. Man har tilsigtet et væsentligt højere bødeniveau,” fortalte han.

Læs også: Generelt om databeskyttelse (Datatilsynet.dk)

Mange grå zoner

Rent juridisk er der fortsat mange gråzoner i forhold til loven. For eksempel ved man ifølge Christian Højer Schjøler endnu ikke, hvordan bødestraffene vil ramme de offentlige organisationer. Skal statskassen betale bøder til statskassen? Det ved man ikke, men grundlæggende gælder det, at det fremover skal være en bøde, der kan mærkes.

“Det skal have en afskrækkende virkning,” lød det fra Christian Højer Schjøler.

I forhold til de oplysninger, som virksomhederne fremover skal kunne levere til jobansøgere, forventer han hurtigt, der vil komme standarder. Samtidig understreger han, at det er specifikt skrevet i GDPR, at der skal være tale om et letforståeligt sprog. Det må ikke være som de alenlange forretningsbetingelser, de fleste er vant til at acceptere på nettet. Som udgangspunkt skal virksomhederne vænne sig til, at der er mange oplysninger, som de ikke længere må gemme, bare fordi de kan:

“Vi skal gå fra nice to have til need to have,” formanede juristen.

Læs ogsåDet betyder persondataforordningen for rekruttering

Spørgelysten fra salen var stor. Men det var tydeligt, at der er mange af de finere detaljer i lovgivningen, der forsat ikke er afklarede. Derfor venter mange på vejledning til forordningen.

HR-ON er klar til Persondataforordningen

I forhold til rekruttering er der dog mange ting, der står helt klart. Det kunne HR-ONs koncept og udviklingschef Christian Hansen berette. I sit oplæg gjorde han det juridiske konkret i forhold til den virkelighed, der indfinder sig om mindre end et år i forhold til GDPR og rekruttering.

Undervejs forklarede han præcist, hvordan HR-ON vil løse udfordringerne med at få klassificeret den store datamængde, der naturligt opstår i en rekrutteringsproces. HR-ON vil konkret hjælpe virksomhederne i forhold til deres oplysningspligt. Han kom også ind på, hvordan HR-ON vil sikre, at der er logning på al aktivitet i forhold til persondata, samt hvordan HR-ON skal certificeres i forhold til håndteringen af rekrutteringsdata i henhold til GDPR.

En stor del af temadagen var også netværk mellem de mange virksomheder, der var mødt op, og der var rig mulighed for at få en snak over en kop kaffe undervejs. Det var også tydeligt, at der blev talt på kryds og tværs af virksomhederne i løbet af dagen.

Mange nye tiltag i HR-ON

Inden dagen blev rundet af holdt Ali E. Cevik og systemudvikler Lennard M. Sørensen et oplæg om de dele af HR-ON, der ikke handler om GDPR og rekruttering.

De to kunne blandt andet fortælle om mulighederne for at skrive under med digital signatur, HR-ONs nyhedsfeed, brugen af sociale medier samt holde en sidste feedbackrunde, hvor de fremmødte daglige brugere af systemet kunne komme med nye ideer.

HR-ON er fortsat et system, der skal lette virksomhedernes hverdag på en lang række områder, og ikke bare et system til at holde virksomhedernes ryg fri i forhold til GDPR og rekruttering.

Læs om vores fokus påVærdibaseret rekruttering