Mangfoldighed fra værdi til praksis

Sådan omsætter hele virksomheden mangfoldighed fra værdi til praksis

Sådan omsætter hele virksomheden mangfoldighed fra værdi til praksis 1200 628 HR-ON

Sådan omsætter hele virksomheden mangfoldighed fra værdi til praksis

Mangfoldighed er en stærk værdi, der styrker en virksomheds brand, men hvordan fremmes mangfoldighed på arbejdspladsen i praksis?

Artikler og undersøgelser fortæller os det samme: en mangfoldig arbejdsplads fremmer innovation, kreativitet og giver virksomheder en større økonomisk gevinst. Men hvordan kommer mangfoldighed til udtryk i hverdagen og ikke kun som værdi? Ord og handlinger skal passe sammen, hvorfor vi skal omsætte værdi til praksis.

Mangfoldighed er ikke kun en opgave for HR-afdelingen

HR-afdelingen sidder med forskellige opgaver, men med dét til fælles, at opgaverne tager udgangspunkt i medarbejderstaben. En strategi til at fremme en alsidig arbejdsplads er værdibaseret rekruttering. Her kan de “skæve” profiler komme med til jobsamtale, men der findes flere måder, hvorpå en virksomhed kan skabe en mangfoldig arbejdsplads

Dog er det ikke kun en sag for HR-afdelingen at arbejde med mangfoldighed. Det amerikanske konsulentfirma McKinsey & Company understreger, at inklusion også er relevant. Det er en sag, som alle medarbejdere og ledere skal tage til sig.

McKinsey & Company foreslår modeller til måling og vurdering af inklusion, hvor medarbejdernes oplevelser og ledelsens rolle er lige vigtige, men dette er blot mulige tilgange. Om man bruger modeller eller noget helt andet, er op til den enkelte virksomhed. Det afgørende er, at man arbejder i praksis med mangfoldighed både inden og uden for HR-afdelingen. 

Særligt ledelsen har en vigtig rolle, idet deres engagement og handlinger om at skabe diversitet og inklusion i medarbejderstaben bliver set og hørt af medarbejderne. Hvis ledelsen ikke gør noget for at fremme mangfoldighed i praksis, vil det kun være en tom værdi på papir.

Og hvordan omsætter man værdi til praksis?

Værdier kan italesættes og nedskrives i dokumenter, men hvordan arbejder man konkret med dem i hverdagen?

1. Kig på virksomhedens værdier. Er mangfoldighed defineret for bredt? Formulér værdien helt konkret: sådan forstår vi begrebet, og sådan arbejder vi med det i dagligdagen.

2. Tag en pulsmåling i virksomheden. Brug f.eks. ‘Engagement Builder’ i HR-ON Staff og få medarbejdernes svar på om mangfoldighed opleves i hverdagen, samt hvad de ønsker af tiltag eller om der skal tages hånd om konkrete eksempler.

3. Skab tillidsfulde forhold mellem ledere og medarbejdere hvor samtaler, inputs og konstruktive diskussioner om rummelige arbejdspladser finder sted mere end én gang om året – vi anbefaler et sted imellem 2-4 gange.

Fordelene ved forskellighed

Når mangfoldighed bliver en hjertesag for alle i virksomheden, og forskellighed får lov til at udbrede sig, skabes der værdi i virksomheden. Værdien af forskellighed kan ses igennem flere perspektiver. Innovation og økonomi bliver ofte nævnt som to faktorer, der styrkes.

Forskellige meninger, idéer og forståelser er fordele for en virksomhed i en globaliseret verden. En virksomheds brand bliver stærkere, men mangfoldighed er ikke en proces, der har et slutpunkt. Diversitet og inklusion på arbejdspladsen kræver en indsats hver dag. Nysgerrighed, åbenhed og lysten til at lære hinanden at kende er et godt fundament. Derudover skal vi også huske at lytte til hinanden. 

En bredtfavnende arbejdsplads skaber mange fordele for en virksomhed, men indsatsen skal komme fra alle – både fra ledelse og medarbejdere. Derfor er mangfoldighed ikke kun en sag for HR-afdelingen.