Er kultur en del af din rekrutteringsstrategi?

writing on paper

Er kultur en del af din rekrutteringsstrategi?

Er kultur en del af din rekrutteringsstrategi? 713 278 HR-ON

Konsulent Niels Sparre fra Mindbiz går holistisk til værks, når han rekrutterer for sine kunder. Dyb indsigt i virksomhedernes organisationskultur er for ham helt afgørende for overhovedet at kunne starte en målrettet søgning.

Er kultur et værktøj?

I forskningen omkring organisationskultur er der vidt forskellige syn på, hvad kultur er og kan. Konsulent Niels Sparre fra Mindbiz, som til hverdag arbejder med rekruttering, ledelses- og organisationsudvikling, tror på, at man kan påvirke kultur og også aktivt bruge kulturen til at skabe organisationsforandringer med:

 ”Ellers havde jeg jo ikke det job, jeg har. Men jeg er samtidig helt klar over, at nogle ting i kulturen er mere seje, og at mange organisatoriske processer foregår helt ubevidst.”

Vi ser kulturen udefra og afdækker behov

Niels Sparre er konsulent i
Mindbiz og uddannet cand. merc.
i organisation og Master of
Business Psychology

Niels Sparre indleder altid sine rekrutteringsprocesser med en organisations- og jobanalyse af den virksomhed, han rekrutterer for.  Det gør han for bedre at forstå, hvilken betydning, kulturens medlemmer tillægger de forskellige processer og elementer, der kendetegner virksomheden. Her, mener han, er det helt afgørende, at testen foretages af en ekstern partner:

Det kan være rigtig svært at se udover den kulturelle kontekst, man selv befinder sig i. Her kan vi hjælpe virksomhederne med at nuancere, stille skarpt, opsætte prioriteringer og eventuelt præsentere dem for alternativer til den profil, som de typisk ansætter,” fortæller Niels Sparre.

”Det er ikke os, det handler om”

– Sådan står der på Mindbiz’ hjemmeside. Niels Sparre giver et konkret eksempel:

Vi gør meget ud af at sige til vores kunder, at de selv skal møde kandidaterne allerede tidligt i rekrutteringsprocessen. Det drejer sig ikke kun om at give dem mulighed for at ’sælge’ sig selv, men også om at få dem til at beskrive så realistisk som muligt, hvordan tingene foregår på deres arbejdsplads. På den måde sikres ansøger og arbejdsgiver et nuanceret billede af hinanden, hvilket er det bedste afsæt for at opbygge en langvarig relation.”

For netop at kunne inddrage virksomhederne bedst muligt i processerne, benytter Mindbiz desuden det cloudbaserede rekrutteringssystem, HR-ON, til viden- og dokumentdeling med deres kunder:

”Mange af virksomhederne, vi rekrutterer for, ønsker selv at være med indover sorteringen af kandidater helt fra start. Til det bruger vi HR-ON som fælles platform, hvor begge parter kan navigere i dokumenterne, vurdere kandidaterne og skrive kommentarer,” forklarer han.

Udover at inddrage og repræsentere virksomhederne gennem personlig tilstedeværelse er det for Mindbiz også en prioritet at signalere kundens identitet rent visuelt:

Vi bruger altid virksomhedernes egne logoer frem for vores eget, når vi slår stillingerne op. Det gør vi, fordi det er dem og ikke er os, rekrutteringen handler om.”

Forventningsafstemning og afskrællede glansbilleder

At finde frem til den realistiske skildring er for Niels Sparre det vigtigste, når han rekrutterer:

Glansbilledet skal gøres mere realistisk! Virksomheden skal ikke sælges som noget, den ikke er. Hvis arbejdsmiljøet er præget af kaos og skarpe deadlines, skal det altså meldes klart ud til ansøgeren. Her er det samtidig vigtigt at huske på, at kaos for mig ikke nødvendigvis er lig med kaos for dig. Vi skal helt ind til der, hvor vi forstår, hvordan vi hver især ser og tolker kulturens elementer,” forklarer han og konkluderer:

”Rekruttering handler om bevidstgørelse og om at stoppe op og tænke sig om. Og det er netop dét, vi som ekstern partner kan bidrage med.”

Læs også: Mangfoldighed er en del af HR-ONs DNA 

Vil du vide mere om kultur, værdier og rekruttering?

Så læs også ”Værdibaseretrekruttering giver mening – og profit” og ”Når rekruttering bygger på værdier”.