Værdibaseret rekruttering giver mening – og profit

Værdibaseret rekruttering giver mening - også på bundlinjen

Værdibaseret rekruttering giver mening – og profit

Værdibaseret rekruttering giver mening – og profit 768 512 HR-ON

Kompetencer kan udvikles. Værdier er grundlæggende. Vil man som virksomhed gøre en langsigtet investering, er det derfor nødvendigt at have strategisk fokus på værdier i jagten på nye medarbejdere.
Værdibaseret rekruttering er konceptet, som det elektroniske rekrutteringssystem, HR-ON, udspringer af. Tanken har været at skabe et system, der på samme tid forenkler og målretter processen omkring rekruttering, og som ved sin fleksible tilpasningsform giver mulighed for at afspejle virksomhedens værdier.

Lad værdierne styre

Værdibaseret rekruttering bedrives konkret ved at tænke virksomhedens kerneværdier ind på alle trin i en given rekrutteringsproces. Det betyder, at man som ansættelsesansvarlig må gøre sig nogle grundige overvejelser omkring, hvilke signaler man sender til potentielle ansøgere og andre interessenter. Det sker både gennem stillingsopslagets design, valg af medier til distribution, jobbeskrivelsen, udvalgte søgekriterier, valg af metode til samtaleindkaldelse og afslag.

Dit design bærer et budskab

”Tag nu design for eksempel: Det ser pænt ud og efterlader et professionelt indtryk, når der er gjort noget ekstra ud af det visuelle i et stillingsopslag. Men det drejer sig også om meget mere end æstetik. Det drejer sig om at vise, hvem man som virksomhed er, og hvad man finder essentielt”, forklarer Ali E. Cevik, der er direktør og grundlægger af HR-ON.

Af samme grund rummer HR-ONs system muligheden for at integrere stillingsopslag direkte på virksomhedernes hjemmesider i individuelt tilpassede designs. Det er en feature, som langt de fleste brugere anvender:

Vores visuelle udtryk er en del af vores DNA, og det giver derfor rigtig god mening, at stillingerne ligger på vores egen side,” siger Pernille Stoltze, som er HR-administrator hos smykkevirksomheden Dyrberg/Kern og bruger af HR-ON.

Ovenfor ses et af DYRBERG/KERNs stillingsopslag integreret direkte på hjemmesiden i tilpasset design

Win-win situation

At dialogen mellem ansøger og virksomhed omhandler værdier, rummer fordele for begge parter. Ansøgeren får bedre mulighed for at vurdere, om det er en arbejdsplads, som han eller hun finder mening, og har lyst til at indgå, i. På den måde optimeres chancerne for, at der kommer et holdbart og længerevarende ansættelsesforhold ud af det.

Hvor faktorer som løn, pension og status tidligere var ensbetydende med et attraktivt job, er det efterhånden velkendt, at det er de indre jobkvaliteter, der virkelig motiverer, engagerer og driver medarbejdere til at yde deres bedste i arbejdslivet. Således vil et godt match af værdisæt med stor sandsynlighed også kunne måles positivt på disse parametre – og på bundlinjen.

Hvad så med kompetencerne?

For nogle kan orienteringen mod værdier virke en smule uhåndgribelig. Af samme grund udvælges kandidater oftere på baggrund af deres mere konkrete, målbare kompetencer. Og med rette; for behovet for rekruttering udspringer netop af, at man som virksomhed har brug for hjælp til en opgave, man ikke selv kan løse.

Værdibaseret rekruttering betyder heller ikke, at de håndgribelige kompetencer slet ikke bør figurere som screeningskriterier i en rekrutteringsproces. De bør bare ikke stå alene:

Ved både at fokusere på kompetencer og værdier skabes de mest gunstige forhold for, at kandidaten i sin efterfølgende ansættelse vil anvende sine kompetencer til helhjertet at understøtte virksomhedens strategi og mission,” mener Ali E. Cevik.

Samtidig fastholder han, at værdien af en medarbejder, der identificerer sig med virksomhedens mission, vision og værdier er langt større end summen af færdigheder alene:

Du kan ikke længere vurdere en virksomheds værd på omsætning og overskud. Det vigtigste parameter er i virkeligheden, om der er et udviklingspotentiale hos medarbejderneEr der det, er der grobund for vækst.”

Læs også: Mangfoldighed er en del af HR-ONs DNA