Når rekruttering bygger på værdier

clouds in the sky

Når rekruttering bygger på værdier

Når rekruttering bygger på værdier 717 288 HR-ON

Tag den nyeste cloudteknologi og tilsæt tankesættet ‘Værdibaseret rekruttering’. 
Så får du et fleksibelt og intelligent rekrutteringssystem, der letter din administrative arbejdsbyrde og samtidig giver dig mulighed for at afspejle din virksomheds kerneværdier undervejs i processen.
Med andre ord: Så får du HR-ON.

VÆRDIER SKABER DET BEDSTE MATCH

Kompetencer kan udvikles. Værdier er grundlæggende. Vil du skabe et meningsfuldt og langtidsholdbart ansættelsesforhold, er det derfor helt afgørende med fokus på værdier i din rekrutteringsstrategi.
Værdibaseret rekruttering bedrives konkret ved, at du på hvert et trin i din rekrutteringsproces lader din virksomheds grundlæggende værdier skinne igennem.
Det praktiserer smykkevirksomheden Dyrberg/Kern blandt andet gennem deres design:
Vores visuelle udtryk er jo en del af vores DNA. Derfor giver det rigtig god mening, at vi gennem HR-ON opslår stillinger direkte på hjemmesiden i vores eget unikke design,” fortæller Pernille Stoltze, som er HR-administrator og bruger af HR-ON.
På samme vis har valget af søgekriterier, medier til distribution, samt metode til afslag og samtaleindkaldelser stor betydelig for hvilke ansøgere, du appellerer til.
Og af samme grund er HR-ON en vigtig brik i det rådgivende ingeniørfirma Topteams rekrutteringsstrategi:
Jeg oplever HR-ON som et meget dynamisk system. De individuelt tilpassede løsninger giver mig mulighed for at søge mere målrettet,” fortæller Senior Manager of Operations and HR, Gitte Trier.

TID TIL OPGAVER, DER KALDER PÅ STØRRE KREATIVITET

En helt oplagt mulighed for at få indblik i ansøgers personlighed og værdier, er også den personlige samtale. Du gør derfor en god investering ved at prioritere tilstrækkelig tid til denne.
Alligevel bruger mange rekrutteringsansvarlige langt mere tid på administrativt arbejde, som at håndtere pdf’er, printe CV’er og manuelt sende svar ud til ansøgere via jobmails.
I HR-ONs system er processerne automatiserede, og hele ansættelsesudvalg kan tilgå de samme dokumenter på én fælles platform i skyen.
Det er en feature, som har effektiviseret og forbedret arbejdsgangene i Gentofte Kommune, oplever HR-proceschef Michael Bierbaum:
Førhen kunne medarbejderne godt blive meget trætte ved udsigten til det tunge administrative arbejde, der lå forbundet med en rekruttering. At HR-ON klarer det administrative, har frigivet noget energi og arbejdsglæde, som vi nu i stedet anvender på mere udfordrende områder, der kalder på større kreativitet.”

Læs også: Mangfoldighed er en del af HR-ONs DNA