Sådan ansætter du det grå guld

Skal du ansætte ‘det grå guld’?

Skal du ansætte ‘det grå guld’? 1200 628 HR-ON

Skal du ansætte ‘det grå guld’?

Her er det, du har brug for at vide

Vi lever længere og pensionsalderen hæves af flere omgange, hvilket har medført, at vi vil befinde os på arbejdsmarkedet i længere tid og i højere grad skal bidrage til samfundet. Men hvordan ser arbejdsmarkedet ud for ‘det grå guld’?

Der er et stort fokus på de unge i dag. Hvordan de kan bidrage til samfundet, men også hvordan de vil påvirke arbejdsmarkedet i fremtiden. De er unge, friske og klar til bidrage, men stiller også krav til fleksibilitet og arbejdsforholde. 

Læs også: Klar til Generation Z?

Men hvad med ‘det grå guld’? Dem med en masse erfaring? Dem der har en masse viden at bidrage med?

Det tabte grå guld?

Mens vi klargører og tilpasser arbejdsmarkedet til den yngre generation, har vi tendens til at glemme, at vi har en stor befolkningsdel, der allerede har tilpasset sig arbejdsmarkedet, er loyale og som gerne vil bidrage med mere. En befolkningsdel med mange kvalifikation og mange års arbejdsliv bag dem. 

En stor udfordring, som de ældre over 60 år oplever er, at de især har svært ved at komme i arbejde igen, når de har mistet deres job. Flere søger mange jobs og får afslag, hvilket skaber stor frustration. For nogle medfører det, at de overvejer, hvorvidt de skal trække sig tidligere fra arbejdsmarkedet end planlagt og gå på efterløn.

Det er et stort ressourcespild og problem, da samfundet og virksomhederne går glip af medarbejdere med mange gode kvalifikationer og erfaringer. 

Det kan derfor virke paradoksalt, at der er en stigende mangel på arbejdskraft, men samtidig fravælger vi en medarbejder, når man har nået en vis alder

Fravælger du ansøgere på grund af deres alder?

Selvom man i midt 40’erne stadig har lang tid til pension og flere arbejdsdygtige år tilbage, konkludere et studie foretaget af AARP, at to ud af tre amerikanere mellem 45 og 74 år har oplevet at blive diskrimineret på grund af deres alder. 

I Danmark trådte en ny lov i kraft pr. 1. juli 2022, der som udgangspunkt gør det ulovligt for virksomheder at spørge om en ansøgers alder. Man kan spørge sig selv om det vil have en indvirkning på ansættelseskulturen i ens virksomhed eller når man selv skal rekruttere. Forhåbentlig har det en indvirkning hele vejen omkring. 

Læs mere: Ny lov gør det forbudt at spørge om alder

Anbefalinger til virksomheder

Den nye lovgivning fra sidste år vil bidrage til, at man i højere grad kigger på kvalifikationer frem for alder, men hvad kan du som rekrutteringsansvarlig i en virksomhed gøre for at imødekomme ‘det grå guld’?

Vær åben og fordomsfri

Der tegner sig et tydeligt billede af, at ‘det grå guld’ kan bidrage med mange gode egenskaber og en loyalitet, der ikke ses i samme grad i andre generationer. Det er derfor som rekrutteringsansvarlig relevant at holde sig åben og undgå at være fordomsfuld over for ældre ansøgere. 

 

Forstå medarbejderens behov

Med det tidligere nævnt fokus på bl.a. Gen Z, er det ligeledes relevant at gøre sig overvejelser om, hvilke værdier og prioriteter den ældre medarbejder har, og hvordan man kan imødekomme disse. Måske er de nemmere at opfylde end den yngre generations?

 

Skab diversitet på arbejdspladsen

Selvom du måske er i en virksomhed, hvor gennemsnitsalderen er ung, er det stadig relevant at være åben for rekruttering af en ældre medarbejder. Dette er med til at skabe diversitet i virksomheden, hvilket bidrager til potentialet for udvikling og vækst.

Fakta om det grå guld

Når du anvender HR-ON Recruit som din rekrutteringsplatform, har du de bedste forudsætninger for at sikre dig, at du stiller de rigtige spørgsmål og laver en unbiased rekrutteringsproces. 

Vil du vide, hvordan HR-ON Recruit kan optimere din rekrutteringsproces – book et gratis opkald i dag. Det tager kun 5 minutter at finde ud af, om HR-ON er det rigtige match for dig.