Mangfoldighed er en del af HR-ONs DNA

Mangfoldighed er en del af HR-ONs DNA

Mangfoldighed er en del af HR-ONs DNA

Mangfoldighed er en del af HR-ONs DNA 1200 628 HR-ON

Hvad er mangfoldighed?

Mangfoldighed på en arbejdsplads kan komme til udtryk på mange måder. Det kan være forskelle i køn, alder, religion, etnisk oprindelse, seksualitet, uddannelse, erhvervserfaring, holdninger, interesser med mere.

Der er en lang række fordele ved en mangfoldig medarbejderskare. Det er en vigtig ressource for virksomheden, at alle kan bidrage med hver deres vifte af kompetencer. På den måde sikrer man flere perspektiver på en konkret arbejdsopgave, hvilket kan give et bedre udbytte, end hvis medarbejdernes ståsted og udgangspunkt er nogenlunde ens.

Men der er også fordele i forhold til økonomi, konkurrenceevne og kollegaskabet. Ifølge en ISS undersøgelse, tjener mangfoldige virksomheder i gennemsnit 12,6 procentpoint mere end deres konkurrenter. Men det er ikke kun på bundlinjen, at det betaler sig at prioritere mangfoldighed højt.
Ali E. Cevik, der har grundlagt HR-ON, mener, at mangfoldighed gør en arbejdsplads mere attraktiv.

”Det er også et meget stærkt employer brand at kunne arbejde med mangfoldighed og værdier i stedet for de klassiske økonomiske incitamenter,” siger han.

Ali E. Cevik fortsætter:

“Mangfoldighed kan opfattes vidt forskelligt. For nogle handler det om etnicitet, for andre handler det om køn, for andre igen er det måske mere det kulturelle eller det sociale, og i virkeligheden er der ikke noget svar på det. Mangfoldighed er at give alle de forskellige farver mulighed for at mødes og præge det projekt, det samfund, de rammer, vi nu har. For alle har noget at byde ind med, hvis vi giver plads til det.”

Artiklen fortsætter under billedet

Ali E. Cevik er CEO i HR-ON og har grundlagt virksomheden.

Ali E. Cevik, CEO, HR-ON

Når DNA’et er mangfoldigt

For HR-ON har diversitet og mangfoldighed en kæmpe betydning og har haft det helt fra virksomhedens opstart. Derfor er medarbejderskaren mangfoldig på flere parametre. Der er kvindelige udviklere, medarbejdere på kontoret i Odense med oprindelse fra flere lande (Danmark, England, Færøerne, Island, Italien, Rumænien, Tyrkiet, Tyskland) samt meget forskellige baggrunde (heriblandt fårehyrde, folkeskolelærer og professionel fodboldspiller).

“Mangfoldighed og de forskellige øjne og input, som det giver, er en grundsten i HR-ONs succes,” siger Ali E. Cevik og tilføjer:

“For at kunne levere innovative løsninger, har vi brug for et mangfoldigt team. Jeg har arbejdet med mangfoldighed længe. Pludselig er der kommet nogle rammer, pludselig er det blevet legitimt, pludselig er der nogle begreber, der forklarer det hele.”

Det er blandt andet derfor, at it-virksomheden prioriterer at være med i et netværk som Mangfoldighedscharter Odense. Gennem netværket kan HR-ON få inspiration til at fortsætte fokusset med mangfoldighed. For nylig var HR-ON vært for et arrangement i netværket. Se en kort video derfra lige under afsnittet og læs mere om arrangementet her.

Du kan møde HR-ONs medarbejdere her og se små videoklip med udvalgte medarbejdere her.

Læs mere om employer branding.

Artiklen fortsætter under videoen

HR-ON var vært for Mangfoldighedscharter Lederlounge i samarbejde med Odense Kommune

Ledelsen skal kunne se fordelene

Skabelsen af en mangfoldig virksomhed starter ved rekrutteringen af nye medarbejdere. Og i den forbindelse er det vigtigt med et ordentligt rekrutteringsværktøj.

Da Ali E. Cevik udviklede rekrutteringsplatformen HR-ON Recruit, var målet, at virksomheder kunne rekruttere efter mangfoldighed og værdier i stedet for udelukkende at kigge på kompetencer. Derfor er den fleksible sortering af kandidaterne et vigtigt værktøj i systemet:

“Man skal væk fra at se sortering som en negativ mekanisme, hvor man kun vælger de samme kandidater, som man plejer. I stedet kan man rekruttere mangfoldigt ved at gå målrettet efter for eksempel kvinder eller personer med anden etnisk baggrund,” siger Ali E. Cevik.

Han oplever ofte, at det ikke er motivationen hos HR og rekruttering, der mangler, men ofte værktøjerne og støtten fra ledelsen:

“Man bliver nødt til at have et fleksibelt rekrutteringssystem, indsigt i ens nuværende medarbejderportefølje og støtte fra ledelsen, hvis mangfoldighed skal lykkes. Men så kan man også se frem til positive resultater,” siger Ali E. Cevik.

Birgitte Baadegaard er diversitetsekspert. Hun påpeger vigtigheden af, at en mangfoldig arbejdsplads bør have høj prioritet hos ledelsen for, at det skal kunne lykkes.

“Det skal gøres til en hjertesag fra topledelsen, så det ikke kun foregår i HR og rekruttering,” siger Birgitte Baadegaard.

Vi har tidligere talt med Birgitte Badegaard. Læs flere af hendes tips her og her.

Artiklen fortsætter under billederne

Vi er afhængige af mangfoldighed

I den globale verden er der blevet kortere imellem virksomhederne og brancherne. Derfor er det ifølge Torben Møller-Hansen, direktør for Foreningen Nydansker, svært at forestille sig en dansk virksomhed, som ikke kan drage fordel af mangfoldighed blandt medarbejderne:

Alle brancher har brug for at forstå internationale forbrugere, digitalisering og service. Og jo bedre man forstår andre kulturer i den sammenhæng, jo stærkere står man som virksomhed,” siger Torben Møller-Hansen.

Udover de konkrete områder, som mangfoldighed kan give en indsigt i, så peger Torben Møller-Hansen på, at mangfoldighed også kan være med til at stille nye spørgsmål til produkter eller virksomheden. Og nye spørgsmål er en vigtig del af innovation.

Mangfoldighed giver bedre arbejdspladser

I forhold til at skabe mere arbejdsglæde blandt sine medarbejdere, så peger undersøgelsen, God Arbejdslyst Indeks 2015, også på, at mening og positive relationer til kolleger og ledelse er langt de vigtigste elementer i et godt arbejdsliv.

Her kan en mangfoldig arbejdsplads netop bidrage til, at man fremmer læring, kreativitet og nytænkning, og det er vigtige elementer i at skabe tætte relationer på arbejdspladsen. Et sted at starte med mangfoldighed kan være at lære at rekruttere kvindelige kandidater.

FAQ

Hvad betyder mangfoldighed?

Mangfoldighed betyder, at man indenholder forskellige aspekter og sider. Det kan være lige fra køn og alder til seksualitet og etnicitet samt alt imellem.

Hvilke fordele har mangfoldighed på en arbejdsplads?

Mangfoldighed har flere aspekter, der kan blive en fordel for en arbejdsplads. Heriblandt af moralsk og økonomisk karakter. Mangfoldigt ledede virksomheder tjener i gennemsnit 12,6 procentpoint mere end deres konkurrenter.

Hvordan skaber man en mangfoldig arbejdsplads?

Italesæt målsætningen om at være mangfoldige - helt op i organisationens top, for så forpligter det. I rekrutteringsprocessen kan du vælge de oplagte profiler fra og dediker indsatsen til at få nogle af de skæve profiler med til samtale.

Hvordan udvælger man de kriterier, man vil rekruttere efter?

Brug et nemt rekrutteringssystem som, hvor du kan filtrere på specifikke kriterier for at sikre en mangfoldig bunke kandidater at vælge imellem.

Hvordan rekrutterer man mangfoldigt?

Vælg de oplagte profiler fra og dediker indsatsen til at få nogle af de skæve profiler med til samtale.