mørkeblå baggrund med hvis tekster der taler om 13 hr-termer til hvad er hr

Hvad er HR? Få styr på 13 HR-termer

Hvad er HR? Få styr på 13 HR-termer 1200 628 HR-ON

Hvad er HR? Få styr på 13 vigtige HR-termer

Har du nogensinde undret dig over, hvad HR egentlig handler om? HR står for Human Resources, men det dækker over meget mere end blot ansættelse og personaleadministration. I dette blogindlæg vil vi udforske 13 vigtige HR-termer, der er afgørende for at forstå spørgsmålet: hvad er HR?

Bare rolig, vores blogindlæg handler ikke om 13 ulykkelige HR-termer, men rettere om 13 termer, der gør dig til den skarpeste HR-professor i kollegagruppen. Vores HR-ordbog slår op allerede på side et, hvor vi forklarer forskellige begreber inden for HR. 

HR-arbejdet kan nemlig være mangeartet og indbefatter en række af opgaver. Og når du så endelig møder en HR–medarbejder og spørger, hvad vedkommende beskæftiger sig med, kan svaret godt trække ud. Men ikke desto mindre har HR-professionelle mulighed for at skabe meningsfulde og varige relationer

Der er mange grunde til at være glad for HR, og nu får du muligheden for at blive klogere på mere inden for faget med vores 13 HR-termer.

få et dansk hr-system med de nyeste hr-værktøjer

Når nogen spørger, hvad er HR, kan du svare med disse HR-termer.

Hvad er HR?

HR står for “Human Resources”, der på dansk kan oversættes til “menneskelige ressourcer”. HR handler om en virksomheds medarbejderstab, hvorfor HR bl.a. arbejder med personaleforhold, og videreudvikling af ansatte. Det centrale i HR er mennesker. Bag mange virksomheder er der en gruppe af mennesker, der sammen udgør en vigtig faktor for en virksomheds succes. Derfor har HR også fokus på at forbedre og fastholde en god arbejdstrivsel og virksomhedskultur for medarbejderstaben.

Hvad betyder Human Resources?

Human Resources betyder på dansk menneskelige ressourcer og er ofte forkortet til HR, og i nogle tilfælde bliver forkortelsen anvendt til Human Resource Management (HRM), som dog har en anden betydning.  

HR i virksomheder
Human Resources i virksomheder knytter sig an til en HR-afdeling, der har ansvaret for medarbejderstaben, med arbejdsområder såsom personaleforhold, videreudvikling, arbejdstrivsel og rekruttering.

Hvad laver en HR-manager?

En HR-manager, også kaldt HR-chef, leder en virksomheds HR-afdeling. HR-managerens rolle er alsidig med arbejdsopgaver såsom at skabe overblik over HR-planer, fastlægge HR-strategier der styrker virksomhedens resultater, og samarbejde med HR-medarbejderne om at udføre HR-processer. 

HR-manager og virksomheden 
Rollen som HR-manager kan siges at være todelt. Udover at arbejde med udvikling og fastholdelse af en virksomheds medarbejdere er HR-managerens arbejdsopgaver med til at styrke forretningsplanen i virksomheden. Økonomi er derfor også et vigtigt aspekt i HR

Hvad er forskellen på en personaleafdeling og HR-afdeling?

En HR-afdeling består af en HR-manager og HR-medarbejdere. Afdelingens opgave er at varetage og udvikle medarbejderstabens arbejdsforhold. Ofte bliver HR-afdeling og personaleafdeling brugt som synonym for hinanden. 

Forskellen på en personaleafdeling og HR-afdeling
Forskellen mellem disse to begreber er, at personaleafdelingen i en virksomhed, også kaldt personalekontor, varetager administrative opgaver om løn, ansættelseskontrakter, feriehåndtering osv.. En HR-afdeling varetager opgaver såsom videre- og kompetenceudvikling af medarbejderne, arbejdsmiljø og kultur. Ofte er disse to funktioner sammenlagt og går under begrebet HR-afdeling.

med stafbuddy appen får i virksomheden lige i lommen

Hvad hedder Human Resources på dansk?

Human Resources” hedder på dansk “menneskelige ressourcer,” hvor førstnævnte er den mest anvendte udtryksform på dansk. Ofte er Human Resources forkortet til HR.

Hvorfor have en HR-afdeling?

Hvorfor skal man have en HR-afdeling? Når virksomheder opnår en størrelse, hvor medarbejderstaben er i udvikling og udvides, kan det være relevant at stifte en HR-afdeling. 

Funktionen af en HR-afdeling 
En HR-afdeling kan vise sig at være en essentiel del af virksomheden, da afdelingen, udover at varetage opgaver såsom ansættelse og oplæring, også har fokus på at pleje medarbejderforhold og virksomhedskultur. En anden funktion af HR-afdelingen er at fungere som mellemled for ledelse og medarbejderstab.

HR-afdelinger kan sidde med mange administrative opgaver, hvorfor nogle virksomheder vælger at bruge et HR-system, f.eks. HR-ON Staff,  der samler alle processer for at sikre en nemmere håndtering og overblik

Hvad er Human Resources Key Performance Indicators?

Human Resources Key Performance Indicators” (HR KPIs) bliver brugt i HR-afdelingen til at måle, hvordan virksomheden og medarbejderne klarer sig. KPI’er er målbare enheder, der viser, hvor effektiv en virksomhed er til at nå de målsætninger, der er blevet sat.

Hvilke KPI’er er der i en HR-afdeling?
Hvilke KPI’er, man anvender i HR-afdelingen, kan variere alt efter virksomhed. HR KPI’er har dog til formål at bidrage til virksomhedens overordnede mål. Nogle eksempler på HR KPI’er “quality of hire,” “overtime hours,” “ethnicity diversity” og “turnover rate.”

Hvad er Human Resource Management (HRM)?

Human Resource Management (HRM) er mere specifikt fokuseret på strategisk planlægning og styring af HR-aktiviteter for at opnå organisationens mål. Det er en underdisciplin inden for HR, der fokuserer på at optimere og lede de menneskelige ressourcer i organisationen.

få et dansk hr-system med de nyeste hr-værktøjer

Hvad er Human Capital Management (HCM)

Human Capital Management (HCM) er en bred tilgang til styring af menneskelige ressourcer i en organisation. Det refererer til en strategisk tilgang, der fokuserer på at optimere og maksimere værdien af organisationens menneskelige kapital, dvs. de ansattes kompetencer, viden, erfaringer og evner. HCM går ud over de traditionelle HR-opgaver som lønadministration og rekruttering

Hvad er Human Resources Information System (HRIS)?

Human Resources Information System (HRIS) er et system, HR-afdelinger kan vælge at bruge til at få information, rapportering og overblik af medarbejderstaben. På dansk svarer HRIS-begrebet til et personalesystem. 

Fordelene ved et HRIS-system:
Fordelene ved at have et HRIS-system er, at data og information er samlet et sted. Det kan være med til at give HR-afdelingen et bedre overblik over de aktiviteter og processer, der foregår i virksomheden. På den måde kan det for HR-afdelingen være tidsbesparende og mere effektivt at have et HRIS-system.

Hvad er en HR-konsulent?

En HR-konsulent er ansat i en virksomheds HR-afdeling, eller være en ekstern konsulent, som virksomheden betaler for. HR-konsulentens opgave er at varetage HR-arbejdsopgaver såsom rekruttering af nye medarbejdere, sikre en god trivsel for medarbejderstaben og administrere løn- og ansættelsesforhold. Udover HR-konsulenter i en HR-afdeling er der også ansat en HR-manager.

Hvad er Diversity Management?

Diversity management drejer sig om mangfoldighed og inklusion på arbejdspladsen. Diversitet kan handle om køn, alder, religion og alt imellem. Selvom Diversity Management ofte er HR-afdelingens ansvarsområde, bør diversitet dyrkes af alle virksomhedens medarbejdere.  

Fordelene ved Diversity Management:
Fordelene ved diversity management i virksomheder er bl.a. et bedre samarbejde, der er karakteriseret ved, at medarbejdere kommer med forskellige inputs. Dét at arbejdet er præget af forskellige perspektiver kan have visse fordele, end hvis alle tænkte på præcis samme måde. Med diversitet og inklusion er der også økonomiske fordele, da mangfoldighed er en faktor, der kan øge profitten.

Hvad er en HR-chef?

En HR-chef er det samme som en HR-manager. HR-chefen leder en virksomheds HR-afdeling. HR-chefens rolle er alsidig med arbejdsopgaver såsom at skabe overblik over HR-planer, fastlægge HR-strategier der styrker virksomhedens resultater, og samarbejde med HR-medarbejderne om at udføre valgte HR-processer.

Aha til hvad er HR! Tilføj flere termer til din HR-ordbog

Nu kan du sikkert svare på spørgsmålet ‘hvad er HR’, men kan du ikke få nok af HR-termer, kan du udvide din viden ved at tage et kig i vores HR-ordbog. Vi gennemgår alverdens begreber og emner inden for HR og rekruttering, og vi opdaterer løbende vores ordbog. Du kan få mere HR-inspiration ved at klikke dig videre ind vores HR-ordbog nederst på siden via tagget. 

Vil du vide mere om vores produkter HR-ON Staff, HR-ON Recruit eller StaffBuddy? Så kan du booke en demo lige her.

Strømline HR-processer med HR-ON Staff