spørgsmål om der er pseudoarbejde på arbejdspladsen, og hvordan man tager pulsen på medarbejderne

Hersker pseudoarbejde på arbejdspladsen? Sådan tager du pulsen på medarbejderne

Hersker pseudoarbejde på arbejdspladsen? Sådan tager du pulsen på medarbejderne 1200 628 HR-ON

Hersker pseudoarbejde på arbejdspladsen? Sådan tager du pulsen på medarbejderne

Kan det passe, at vi går på arbejde og bruger tid på opgaver, som egentlig ikke har nogen værdi? Begrebet ‘Pseudoarbejde’ og dets effekt på arbejdspladsen har længe været diskuteret. Læs med og bliv klogere på, om pseudoarbejde er skidt, hvad det betyder for arbejdsglæden, og hvilke løsninger du kan tage i brug.

Vi taler om effektivitet, produktivitet og strømlining på arbejdet. Alt hvad vi laver skal have værdi, og når vi løber stærkt, kan vi have en fornemmelse af, at alt bare spiller, og vores arbejde tæller. Arbejdsglæden er sandelig høj.

Men hvad sker der, når man pludselig står med opgaver, som ikke er en del af ens arbejde, eller som man ikke kan se værdien i? Pseudoarbejde går ud over arbejdslysten – og glæden. Ifølge de seneste undersøgelser oplever henholdsvis 20 % af offentligt ansatte og 17 % af privat ansatte, at de jævnligt beskæftiger sig med opgaver, som ikke er en del af deres arbejdsområde (Bæredygtige resultater – på sporet af et væredygtigt arbejdsliv).

pseudoarbejde i det private og offentlige

Men kan det passe, at der findes meningsløst og unyttigt arbejde på arbejdspladsen? Selvom vi ikke umiddelbart kan se en direkte værdi i visse arbejdsopgaver, betyder det ikke, at de er værdiløse.

Hvad er pseudoarbejde?

I Dennis Nørmark og Anders Fogh Jensens bog ‘Pseudoarbejde – hvordan vi fik travlt med at lave ingenting‘ defineres pseudoarbejde som en tendens, hvor man på arbejdspladsen er optaget af opgaver, der ikke skaber værdi. 

Pseudoarbejde inkluderer blandt andet udarbejdelse af rapporter, der ikke bliver læst, møder uden formål og indsamling af feedback, som alligevel ikke bliver implementeret. Det er alt sammen noget, som en medarbejder bruger tid på, men som i sidste ende ikke bliver brugt.

Før du når så langt som at konkludere, at der er pseudoarbejde på arbejdspladsen, kan du stille disse fire spørgsmål til dine medarbejdere, når de udfører en opgave, og overveje hvordan du kan bruge surveys til at engagere dine medarbejdere:

  1. Hvordan bidrager opgaven til virksomhedens overordnede mål?
  2. Er der en mere effektiv måde at udføre opgaven på?
  3. Hvordan oplever du, at opgaven påvirker din generelle arbejdsdag?
  4. Er opgaven en prioritet for dig i forhold til din rolle og ansvarsområde? 

Det er også vigtigt at huske, at effekten af ens arbejde ikke altid behøver at være materialiseret og målbart. Med andre ord kan ens arbejde være værdifuldt, selvom dets virkning ikke er synligt med det samme. 

Pseudoarbejde kan også opstå af andre årsager, såsom en skæv fordeling af ansvarsområder og arbejdsopgaver, mangel på intern kommunikation, eller at tempoet er så højt, at koordinering og planlægning af opgaverne bliver mangelfuld.

Slip for HR-hovedpinen med vores alt-i-en platform HR-ON Staff. Få styr på alt fra onboarding til offboarding og alt derimellem.

StaffBuddy medarbejderappen i kampen mod pseudoarbejde 

Hvis der er pseudoarbejde på arbejdspladsen, er det vigtigt, at du finder ud af omfanget af det, da det påvirker arbejdsglæden og -lysten. Jo flere arbejdstimer en medarbejder bruger på pseudoarbejde, desto lavere bliver arbejdslysten (Bæredygtige resultater – på sporet af et væredygtigt arbejdsliv).

graf der viser sammenhæng mellem pseudoarbejde og arbejdslysten

Pseudoarbejde er altså ikke dårligt, blot fordi arbejdets materielle værdi ikke er synlig, men det er heller ikke hensigtsmæssigt at have for meget pseudoarbejde, da arbejdsglæden mindskes, jo flere timer en medarbejder bruger på opgaver, der ikke er en del af deres kerneområde.

Find en løsning, der bedst passer til din virksomhed. Udover at have samtaler med medarbejderne er det også en god idé at undersøge, hvordan de har det efter en arbejdsdag. Du kan eksempelvis benytte pulsundersøgelser, der måler arbejdsglæden på arbejdspladsen, og udarbejde strategier i HR som kan udvikle medarbejderen, lederen og studentermedhjælperen.

Med vores nye medarbejderapp, StaffBuddy, kan du oprette pulsmålinger og sende dem ud via appen, hvor dine medarbejdere har mulighed for at angive deres svar. På den måde kan du få et komplet overblik over, om dine medarbejdere trives, og om de har det godt. Med disse data kan du begynde at identificere afdelinger eller medarbejderroller, som laver pseudoarbejde og derefter gå i gang med at finde en løsning. 

Der findes nemlig ikke én løsning på pseudoarbejde. Det kan være, at det første skridt er at indsamle data, at tale åbent med medarbejderne eller at gøre noget helt tredje, som passer til virksomheden. Én ting er dog sikkert: Løsningen kommer ikke af sig selv; man skal arbejde på at finde den.

Ønsker du at udforske vores produkter, HR-ON Recruit, HR-ON Staff eller StaffBuddy? Book en demo i dag og få en samtale med en af vores kundekonsulenter for at diskutere dine behov og finde din rette løsning.

FAQ: Pseudoarbejde

  • Pseudoarbejde henviser til opgaver eller aktiviteter, der tilsyneladende ser ud til at være produktive, men som i virkeligheden bidrager minimalt eller slet ikke til det overordnede formål eller mål for en virksomhed eller organisation. Det er ofte kendetegnet ved opgaver, der udføres uden reel værditilførsel eller bidrag til virksomhedens succes.

  • Betydningen af pseudoarbejde ligger i dets adskillelse fra reelt værdifuldt arbejde. Mens det kan ligne arbejde og optage tid og ressourcer, resulterer det ikke i betydelige eller meningsfulde bidrag til virksomhedens mål, hvilket gør det ineffektivt og tidsfordrivende.

  • Eksempler på pseudoarbejde inkluderer aktiviteter som overdreven rapportering og dokumentation uden reelle resultater, unødvendige møder uden klare formål, gentagne manuelle processer, der kunne automatiseres, og enhver opgave eller aktivitet, der ikke direkte bidrager til virksomhedens produktivitet, vækst eller mål.