lønsystem og HR-system

Test dig selv: Hvad er forskellen på lønsystem og HR-system?

Test dig selv: Hvad er forskellen på lønsystem og HR-system? 1200 628 HR-ON

Test dig selv: Hvad er forskellen på lønsystem og HR-system?

Bliver du ved med at bytte om på lønsystemer og HR-systemer, og er du i bund og grund forvirret over, hvad der adskiller de to? Så læs med her og bliv skarpere på forskelle og ligheder.

Det kan være både tidsbesparende og en hel del lettere at holde styr på dine medarbejderes data og løn, hvis du bruger systemer til at understøtte dine opgaver. På den måde bliver opgaverne for det første mere organiseret, hvilket styrker dit overblik og minimerer risikoen for, at du glemmer vigtige to-do’s. 

Og for det andet kan du samle al data om en medarbejder ét sted. Helt lavpraktisk undgår du at åbne fire forskellige programmer på din computer for at lede efter ansættelsespapirer, lønsedler, kontaktinformationer og øvrige digitale dokumenter.

Der kan opstå forvirring, når du støder på HR-systemer og lønsystemer. Er det bare to forskellige ord for samme system?
Nej, lad os slå det fast med det samme: det er to forskellige værktøjskasser så at sige.

Forskelle på et lønsystem og HR-system

ArtboardENG

Er jeres HR- og løn-relaterede opgaver samlet eller blandet i en stor pærevælling?

En af de grunde der kan være til, at lønsystem og HR-system ofte bliver forvekslet og blandet sammen på kryds og tværs er, at begge hører under det administrative team i din virksomhed.

Det fører til, at de opgaver, der hører til hhv. HR- og lønsystemet, ofte bliver flettet ind i hinanden. I mange virksomheder kan det desuden være den samme medarbejder, der håndterer både HR- og økonomi-opgaver. I andre virksomheder er det adskilt med en klar skillelinje, men uanset er det stadig to systemer, der understøtter arbejdet med opgaver af administrativ karakter.

For at lette arbejdet er det oplagt at bruge systemer, der taler sammen. Som eksempel har vi hos HR-ON gjort det muligt at integrere HR-platformen, HR-ON Staff, med lønsystemet Zenegy. På den måde kan du rette og tilføje oplysninger om en medarbejder i HR-ON Staff, som automatisk ændrer sig i Zenegy. Du slipper med andre ord for at rette samme oplysning to forskellige steder.

Smelt to systemer sammen med HR-ONs åbne API

Derudover har HR-ON en såkaldt åben API, som står for Application Programming Interface. Det gør det muligt at udveksle informationer mellem systemer og programmer. Når HR-ON har en åben API, betyder det, at vi har et åbent softwaresystem, som er nemt for andre systemer at integrere med. 

Alene det faktum at du kun behøver at rette i medarbejdernes data ét sted, er argumentation nok for at sammenflette to administrative systemer. Selve den tekniske del af integrationen kræver, at I har it-kundskaber i huset, der kan hjælpe med det.

Er du endnu ikke kunde, men sulten efter at høre mere om HR-platformen, HR-ON Staff, så book en gratis demo og prøv systemet, før du handler.