HR-ON’s persondatapolitik – Indholdsfortegnelse

1. Oplysningspligt
1.1 Kontaktoplysninger

2. HR-ONs privatlivspolitik i relation til rekruttering
2.1 Formål med indsamling af personoplysninger
2.2 Dataansvarlig
2.3 Typer af personoplysninger
2.4 Deling af oplysninger
2.5 Indhentning af yderligere oplysninger
2.6 Opbevaring af dataen
2.7 Dine rettigheder

3. Sådan håndterer HR-ON dine oplysninger ved vores arrangementer
3.1 Personoplysninger
3.2 Formål
3.3 Billeder og video
3.3 Opbevaring
3.4 Deling af oplysninger

4. Kontaktformular

5. Persondata til brug ved udsendelse af nyhedsbreve

 

GDPR i praksis

1. Oplysningspligt

I denne persondatapolitik uddyber vi, HR-ON, hvordan vi overholder persondataloven og dermed lever op til oplysningspligten, jf. EU’s persondataforordning, GDPR. HR-ON har oplysningspligt som alle øvrige virksomheder i EU. Det vil sige, at vi har pligt til at oplyse, hvordan vi behandler den persondata, vi indsamler til forskellige formål. HR-ON overholder den gældende persondatalov, og i de enkelte afsnit herunder uddyber vi hvordan. Se mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger
HR-ON
Østre Stationsvej 27, 3. sal
5000 Odense C
CVR: 34474540
+45 71 99 07 66
mail@hr-on.com

2. HR-ONs privatlivspolitik i relation til rekruttering

Her følger HR-ONs privatlivspolitik for kandidater, der søger job hos HR-ON.

2.1 Formål med indsamling af personoplysninger

HR-ON indsamler dine personoplysninger, når du søger en ledig stilling eller sender en uopfordret ansøgning. Dine personoplysninger bliver således indsamlet i ansøgningsprocessen, og de bliver brugt til at vurdere, om du kvalificerer dig til en aktuel eller fremtidig stilling hos HR-ON.

2.2 Dataansvarlig

HR-ON er dataansvarlig, da vi behandler dine personoplysninger til vores eget formål. I denne sammenhæng med henblik på at rekruttere en ny medarbejder.

2.3 Typer af personoplysninger

Når du søger en ledig stilling eller søger uopfordret hos HR-ON, vil vi indsamle personoplysninger som navn, adresse, kontaktoplysninger, fødselsdato, uddannelse og evt. billede (valgfrit). Vi behandler ligeledes din ansøgning, dit CV og eventuelle bilag som du har vedhæftet. Det kan være karakterudskrift og referencer.

Herudover kan vi indhente oplysninger fra LinkedIn.

Vi vil bede dig om at undgå at oplyse os om dit CPR-nummer eller oplysninger som etnisk baggrund, tro, politisk ståsted, filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, seksualitet eller helbred. Det er følsomme personoplysninger, der ikke har relevans for rekrutteringen, og det er derfor nogle data, vi ikke må opbevare om dig.

2.4 Deling af oplysninger

HR-ON bruger dine oplysninger til vores eget formål, som i dette tilfælde er rekruttering af en ny medarbejder. Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre parter.

2.5 Indhentning af yderligere oplysninger

Såfremt HR-ON måtte få brug for at indhente yderligere oplysninger fra dig, som ikke fremgår af de data, du har indtastet, vil vi kontakte dig og bede om dit samtykke hertil.

2.6 Opbevaring af dataen

Vi opbevarer den data, vi har indsamlet om dig i ansøgningsprocessen, i vores rekrutteringssystem. Det er udelukkende HR-ONs medarbejdere, der har adgang til rekrutteringssystemet.

Vi opbevarer dataen om dig, indtil den pågældende stilling er besat, og rekrutteringsprocessen er afsluttet. Herefter slettes dine oplysninger automatisk, såfremt du ikke bliver tilbudt stillingen. Hvis vi fortsat ønsker at opbevare dine data til eventuelle fremtidige rekrutteringer kræver det, at vi får dit samtykke. I samtykket vil det være udspecificeret, hvor længe din data bliver opbevaret.

2.7 Dine rettigheder

Du har til hver en tid ret til at kontakte os og bede os om at slette dine oplysninger i vores rekrutteringssystem, hvis du ønsker det.

3. Sådan håndterer HR-ON dine oplysninger ved vores arrangementer

3.1 Personoplysninger

Når HR-ON inviterer til arrangement, hvor vi selv står for tilmeldingen, vil vi indsamle oplysninger om dig som deltager.

Det er følgende oplysninger: navn, titel, arbejdssted, mobilnummer samt e-mail.

3.2 Formål

Formålet er at kunne håndtere tilmeldingerne til arrangementet samt at kunne sende relevante informationer til dig forud for arrangementet, under arrangementet og efter arrangementet. I nogle tilfælde vil vi eftersende en deltagerliste, hvis det er relevant.

3.3 Billeder og video

Hvis du deltager i et arrangement hos HR-ON, skal du være opmærksom på, at vi ofte vil tage billeder og i nogle tilfælde også videooptagelser. Det er til brug på vores hjemmeside og vores profiler på sociale medier. Formålet er at videndele samt at brande de arrangementer, HR-ON holder.

Hvis du ikke ønsker at være med på billeder eller i videooptagelser, kan du blot gøre os opmærksom på det ved starten af arrangementet.

3.3 Opbevaring

Når arrangementet er slut, og de sidste informationer er sendt til dig, vil vi slette alle dine oplysninger igen, da det ikke længere er relevant for os at opbevare.

I forbindelse med online webinars, live events m.fl. vil vi opbevare dine oplysninger i vores mailsystem så længe, at du ikke framelder dig vores nyhedsbrevsliste. Se mere i afsnit 5.

3.4 Deling af oplysninger til medarrangøre

HR-ON laver ofte arrangementer med andre virksomheder og privatpersoner. I den forbindelse vil oplysninger blive delt med medarrangøre. Det vil fremgå tydeligt af arrangementsbeskrivelsen, hvem der er medarrangør.

Information, der bliver delt er: navn, mail og virksomhed.

4. Kontaktformular

Når du udfylder vores kontaktformular på hjemmesiden, fordi du ønsker at blive ringet op, indsamler vi oplysninger som navn, e-mail, telefonnummer samt hvilken virksomhed/organisation, du arbejder ved. Formålet er at kunne kontakte dig.

Vi opbevarer oplysningerne i et internt system, som vi jævnligt gennemgår med henblik på at slette oplysninger, der ikke længere er relevante for os at opbevare.

5. Persondata til brug ved udsendelse af nyhedsbreve

HR-ON bruger udbyderen ActiveCampaign til at udsende nyhedsbreve og invitationer til vores arrangementer. ActiveCampaign er en amerikansk virksomhed, og dermed overføres persondata på modtagerne til et land uden for EU. ActiveCampaign får følgende detaljer om modtageren: navn, virksomhed og mail.

Sikkerheden ifm. overførslen af dataen til ActiveCampaign er stadig meget høj, da ActiveCampaign er tilknyttet Privacy Shield samarbejdet. Du kan læse mere om det her.