vi giver dig en guide med 5 tips til at øge mental sundhed på arbejdspladsen

5-trins guide: Sådan øger I mental sundhed på arbejdspladsen

5-trins guide: Sådan øger I mental sundhed på arbejdspladsen 1200 628 HR-ON

5-trins guide: sådan øger I mental sundhed på arbejdspladsen

Vores mentale sundhed påvirkes af forskellige faktorer fra vores hverdag. Vi bruger mange timer på arbejdspladsen, og blandt opgaver og tid med kolleger, er det vigtigt at styrke mental sundhed på arbejdspladsen. Læs med og opdag, hvordan små ændringer kan gøre en stor forskel.

Når vi står over for udfordringer på arbejdet eller føler os dårlige, søger vi ofte støtte og råd fra familie og venner, snarere end at henvende os til vores chef. Selvom sundhed og trivsel er temaer, der dokumenteres og diskuteres årligt i organisationer og medier, er danskere dårlige til at tale om mental sundhed på jobbet

Hvad indebærer trivsel på arbejdspladsen, og hvorfor er det så vigtigt? Trivsel handler ikke kun om én bestemt ting, handling eller følelse, men her i dette blogindlæg vil vi fokusere på den mentale trivsel på arbejde

Når man trives, styrker det ens mentale sundhed ved at fremme personlig udvikling, evnen til at håndtere udfordringer, deltage i sociale relationer og bidrage positivt til fællesskabet. På jobbet handler det om at have glade og engagerede medarbejdere. Virksomheder bør gøre deres bedste for at skabe en arbejdsplads uden unødvendige udfordringer, der kan påvirke medarbejdernes mentale sundhed.

Mon ikke I har stødt på og deltaget i en trivselsundersøgelse eller trivselsmåling et par gange om året? Trivselsundersøgelser kan give virksomheder indsigt i arbejdsmiljøet. Afhængigt af undersøgelsens design kan den dække forskellige områder inden for trivsel.

mental sundhed på arbejdspladsen påvirker personlig udvikling, event il at håndtere udfordringer, sociale relationer og fællesskabet

5 trin til at styrke mental sundhed på arbejdspladsen

Bedre trivsel på arbejdspladsen handler om løbende at kigge på, vurdere og tænke over, hvordan det går i virksomheden: Har medarbejderne for meget at se til, trives de, er arbejdsmiljøet godt osv. Surveys der engagere lederen, medarbejderen og studentermedhjælperen kan være en metode, for at undersøge trivslen, men I kan også bruge andre værktøjer. 

Der findes nemlig mange forskelige værktøjer, som man kan tage i brug. Det kan være alt fra systemer, kurser eller noget helt tredje, som I vurderer, passer bedst ind i jeres virksomhed og arbejdsmetoder. En metode kan være at bruge et system, der kan håndtere pulsmålinger.

1) Opret en pulsmåling
Inden I begynder at sende noget ud, skal i oprette og vurdere, hvilke spørgsmål i vil have med i jeres pulsundersøgelse. I kan f.eks. benytte jer af HR-ON Staff, hvor i kan oprette og designe jeres helt egne pulsmålinger, eksempelvis bestående af emojis, og med spørgsmålet om, hvordan dagen har været med fokus på den mentale sundhed på arbejdspladsen.

Det kan være et helt almindeligt spørgsmål som: “Hvor god har din dag været?” hvor medarbejderne har mulighed for at besvare med en skala.

2) Bring medarbejderne i spil
Når i er tilfredse med jeres pulsspørgsmål og -design er det tid til at sende den ud til medarbejderne med jeres valgte system. Her kan i f.eks. benytte medarbejderappen StaffBuddy. Når I indstiller en udsendelsestid, popper pulsen op som en notifikation på mobilen, så medarbejderne selv kan bestemme, hvornår de har tid til at besvare pulsmålingen.

3) Vent på resultaterne
Når resultaterne fra jeres puls begynder at komme ind, kan I begynde at undersøge den mentale sundhed på arbejdspladsen. Det kan være, at I får et resultat, hvor størstedelen af medarbejderne befinder sig på midten af skalaen. Det resultat kan I tage med videre og starte med at identificere mulige udfordringer.

4) Implementer resultaterne i virksomheden
Hvis resultatet peger mod midten, altså at medarbejderne hverken har haft en dårlig eller god dag, kan I begynde at overveje løsningsforslag og undersøge, hvad der kan forbedres, så medarbejderne får en god dag. Det kan være, at der skal indføres en fleksibel arbejdsordning, tid til motion eller flere mindre lokaler, hvor der er plads til fordybelse. Det er nu, I prøver at implementere nye tiltag. 

5) Send en ny pulsmåling
Efter en aftalt periode kan I begynde at sende en ny pulsmåling, der skal følge op. Det kan igen være de samme spørgsmål, så I kan undersøge, om de nye tiltag har forbedret trivslen og den mentale sundhed. Hvis resultatet viser, at langt flere oplever gode arbejdsdage, har tiltagene virket. Hvis ikke, så er pulsmålingen en god indikator for, at der skal arbejdes videre. 

med stafbuddy appen får i virksomheden lige i lommen

Mental sundhed på arbejdspladsen påvirker mere, end hvad vi måske tror

En trivselsmåling er kun et lille skridt på vejen, men måske kan det netop være det første skridt mod at italesætte og arbejde med trivsel på arbejdspladsen og i sidste ende være med til at hjælpe medarbejderne med at vælge at tale med chefen, når de har udfordringer.

Mental sundhed på arbejdspladsen påvirker os mere, end vi måske tror. Der kan nemlig være nogle psykosociale risici, når man ikke trives. Stress, depression og angst grundet arbejdsforhold rammer ikke kun medarbejderen men også kollegerne og i sidste ende virksomheden.

For bedre trivsel på arbejdspladsen er det nødvendigt at prioritere processen, resultaterne og arbejdet på at forbedre og justere organisationen. Det er lettere sagt end gjort, men StaffBuddy kan hjælpe dig godt på vej med at opstille og klargøre processerne, indsamle data og samle alt arbejde ét sted, så I har mere tid til det, der gælder: medarbejderne.

Ønsker I mere information om vores produkter og en præcis prisfastsættelse tilpasset jeres virksomhed? Beregn jeres skræddersyede pris og få indsigt i vores løsninger, eller book en demo og bliv kontaktet af en af vores salgskonsulenter.

FAQ: Mental sundhed på arbejdspladsen

  • Mental sundhed på arbejdspladsen refererer til en tilstand af trivsel, hvor medarbejdere kan håndtere stress og udfordringer effektivt.

  • Man træner mental sundhed ved at dyrke sunde vaner som motion, mindfulness og etablering af stærke sociale forbindelser.

  • Faktorer som støttende arbejdsmiljø, klare forventninger og arbejdsbalance fremmer mental sundhed.

  • Mental sundhed på arbejdspladsen er vigtig for at bevare medarbejdernes trivsel, produktivitet og reducere risikoen for stressrelaterede problemer.