et blogindlæg med 10 hr-termer til at skabe et godt arbejdsmiljø

10 Værdifulde HR-termer til skabelse af et godt arbejdsmiljø

10 Værdifulde HR-termer til skabelse af et godt arbejdsmiljø 1200 628 HR-ON

Styrk din virksomhed: 10 HR-termer til at skabe et godt arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø er kernen i enhver succesfuld virksomhed. At skabe og opretholde gode arbejdsforhold er en løbende proces, der kræver engagement og involvering fra alle parter i virksomheden. I dette blogindlæg vil du få indblik i 10 HR-termer, der kan hjælpe dig med at skabe et godt arbejdsmiljø.

Vidste du at stress oftest opstår i sammenhæng med et utilfredsstillende arbejdsmiljø? Ja, det er korrekt. Stress er hyppigt forbundet med et dårligt arbejdsmiljø, og det kan have store konsekvenser for både den enkelte medarbejder, men også for virksomheden som helhed. 

Det er både fysiske og psykiske omstændigheder der spiller ind, men stress kan forebygges ved aktivt at sætte ind for disse omstændigheder, og opbygge et godt arbejdsmiljø.  

Men hvad definerer egentlig et godt arbejdsmiljø? Svaret hertil er ofte subjektivt, og der findes ikke nødvendigvis noget konkret svar. Ikke desto mindre præsenteres her 10 HR-termer, der kan fungere som værdifulde i opbygningen af et positivt arbejdsmiljø, der passer til dig og dine medarbejdere.

Læs også: 5-trins guide: Sådan kan du modarbejde stress i virksomheden

Skab et godt arbejdsmiljø der passer til din virksomhed med disse 10 HR-termer

Hvad er overarbejde?

Der er tale om overarbejde hvis en medarbejder f.eks. arbejder mere end den aftalte arbejdstid, som der er blevet aftalt i ansættelseskontrakten. Overarbejde i virksomheder kan bl.a. skyldes manglende arbejdskraft i virksomheden, ferie, sygdom eller ekstra travlhed. Alt efter hvad medarbejder og virksomhed har aftalt, kan overarbejde kompenseres i form af ekstra løn eller afspadsering, dog er det forskelligt fra virksomhed til virksomhed.

Hvad er fravær?

Fravær er den periode, hvor en medarbejder ikke er på arbejde. Fravær kan skyldes forskellige årsager bl.a. sygdom, børns sygdom, barsel eller arbejdsskade. Hvis fraværet står længe på, kan det, udover at påvirke den pågældende medarbejder, påvirke medarbejderstaben og virksomheden. 

Fravær og HR
Uanset fraværsårsag påvirker det virksomheden, når en medarbejder mangler. Hvis man benytter et HR-system, er det muligt at registrere fraværsdage, og HR-afdelingen kan med registreringerne måle og skabe et overblik, og finde ud af, hvor meget der er gået tabt af arbejdsindsatsen, og hvordan fraværet kan minimeres hvis muligt.  

Hvad er bonusløn?

Bonusløn kan være en individuel eller kollektiv bonus, som der gives for en ekstra indsats eller særligt gode resultater i virksomheden. Bonussen er altså en ekstra løn, udover den grundløn, som der er blevet aftalt mellem medarbejder og virksomhed, men det er op til hver virksomhed, om der skal inddrages bonusser. Nogle virksomheder kan have en bonusordning, der kan være fast, og som er en del af en medarbejders ansættelsesforhold. Hvis dette er tilfældet, vil bonuslønnen være beskrevet i ansættelseskontrakten.

Bonusløn og HR
Uanset om en virksomhed har bonusløn eller ej, er det vigtigt for HR-afdelingen at vide, hvilke forhold der gør sig gældende. Desuden kan det være en fordel for virksomheden at undersøge, hvordan medarbejderen og virksomhedskulturen er, hvis bonusløn eller bonusordninger indgår i virksomheden. 

Hvad er en medarbejderhåndbog?

En medarbejderhåndbog, der også kaldes for personalehåndbog, er en bog, mappe PDF eller anden form, en medarbejder får fra virksomheden typisk under onboarding-processen. Medarbejderhåndbogen indeholder nyttig information bl.a. om virksomhedens regler, værdier, politikker og andre retningslinjer. Det er ikke et krav for virksomheder at have en medarbejderhåndbog, men det kan være fordelagtigt, da håndbogen tydeligt fortæller, hvilke forventninger virksomheden har for medarbejderne, og informere medarbejderne om virksomhedens politik.

Hvad er performance map?

Performance map er et diagram, der måler en medarbejders indsats. Performance map kan derfor fungere som et værktøj til f.eks. HR-medarbejdere, der kan danne sig et overblik over medarbejderstabens indsats. Med performance map kan en HR-medarbejder og en medarbejder sammen finde ud af, om der er noget, der skal ændres, fastholdes osv.
Performance maps er ofte inkorporeret i et human resource information system (HRIS).

Hvad er mangfoldighed?

Mangfoldighed er et begreb, der bruges til at beskrive forskelligheder mellem mennesker. Forskelle kan være i relation til køn, etnicitet, alder, religiøs overbevisning, seksuel orientering, fysiske tilstande og meget mere. Ofte bliver diversitet brugt som synonym. 

Mangfoldighed i virksomheder
Flere artikler og undersøgelser har vist, at en mangfoldig arbejdsplads fremmer innovation, kreativitet og giver virksomheder en større økonomisk gevinst.

Hvad er diversitet?

Diversitet betyder forskellighed og er ofte brugt som et synonym for mangfoldighed. Du kan derfor ofte støde på, at disse to begreber bliver blandet sammen med hinanden, når der netop tales om emner, der vedrører forskelligheder. 

Hvad er inklusion? 

Inklusion er et begreb, der dækker over i hvor høj en grad, en person føler sig inddraget i et fællesskab eller anden sammenhæng. I virksomheder handler inklusion om, hvor meget en medarbejder føler sig tilknyttet til arbejdspladsen og inkluderet i kulturen.    

Inklusion og HR
Det er ikke kun HR-afdelingens opgave at arbejde med inklusion, det er et ansvar, som hele virksomheden har. Dog kan man i HR-afdelingen undersøge, om medarbejderen føler sig inkluderet på arbejdspladsen. F.eks. kan HR-medarbejdere foretage undersøgelser, hvor man lytter til medarbejdernes opfattelser, eller man kan vurdere, hvor ofte man udvælger de samme personer i rekrutteringsprocessen.

Hvad er psykologisk tryghed?

Psykologisk tryghed, også kaldet psykologisk sikkerhed, gælder når der er gensidig tillid og respekt i et team, og hvor alle er komfortable ved at være dem selv. Med et øget fokus på psykologisk tryghed på arbejdspladsen kan HR-medarbejdere være med til at forebygge, at medarbejderne går ned med stress eller bliver mobbet, der i sidste ende kan føre til fravær. 

Læs også: Sådan skaber du psykologisk tryghed på arbejdspladsen

Hvad er en hybrid arbejdsplads?

En hybrid arbejdsplads er en blandingsform af forskellige arbejdspladser i en virksomhed såsom kontoret, ens hjem eller et helt tredje sted, som den enkelte medarbejder kan vælge som arbejdsplads. Hybrid arbejde betyder, at man ikke nødvendigvis skal møde op på kontoret på specifikke dage og tidspunkter for at udføre sit arbejde. 

Nogle medarbejdere foretrækker hybrid arbejde, da det giver plads til mere fleksibilitet i hverdagen. Hvis en virksomhed tilbyder muligheden for hybrid arbejde, så er det op til hver enkel medarbejder at beslutte, om de vil gøre brug af dette.  

Fantastisk! Nu er du klar til at skabe e godt arbejdsmiljø

Vil du læse flere af denne slags blogindlæg, så kan du dykke ned i de andre kapitler fra vores HR-ordbog nederst på siden, hvor vi løbende opdaterer med nye kapitler og emner. 

Har du et ønske om at samle alle dine HR-opgaver i ét system med HR-ON, kan du prøve vores prisberegner ved at klikke knappe herunder og få din pris for systemet.