Hvad er onboarding? Sådan sikrer du en god opstart

Onboarding: Sådan sikrer du en god opstart

Onboarding: Sådan sikrer du en god opstart 1200 627 HR-ON

Onboarding

– Sådan sikrer du en god opstart

Hvad er onboarding?

Onboarding er at styre det, der sker, når en ny medarbejder introduceres til arbejdspladsen. Det gør man blandt andet ved at sikre medarbejderen en ordentlig introduktion til virksomhedens kultur. Det er også vigtigt at sikre relationen til de nye kollegaer. Og at stille krav, der gør, at den nye medarbejder præsterer sit bedste. En god onboarding-periode vil spare meget tid og ressourcer, da den nye medarbejders succes i virksomheden er afhængig af en god onboarding-proces. 

Det er derfor alfa og omega for en nye medarbejders opstart med en velsmurt onboarding. En god opstart kan være med til at sikre, at medarbejderen ikke forlader jobbet inden for det første år. Det gør 25 procent af alle nyansatte, fremgår det af bogen “Onboarding – flyvende fra start.” Bogen er skrevet af Christian Harpelund, Consultant Director i Onboarding Group, og Morten Højberg, adm. direktør i Moment.
Du kan læse
mere om bogen her.

Preboarding: Tyvstart onboardingen

For at sikre et succesfuldt onboarding-forløb, kan det være en god idé at forberede jeres nye medarbejder allerede inden første arbejdsdag. Det er – kort sagt – preboardingen. Med HR-ONs HR-system, HR-ON Staff, kan du let skabe en overskuelig online preboarding. Medarbejderen kan preboarde via sin mobil, tablet eller computer.

Brug for eksempel det unikke værktøj, Engagement Builder, der er tilgængeligt i HR-ON Staff, til at oprette en app. I preboarding-appen kan der indgå informationer som eksempelvis: mødetid første dag, frokostordning, samt et billede af kontaktpersonen og dennes kontaktoplysninger. Det kræver ikke særlige it-kompetencer at oprette appen, og den kan bruges igen og igen til fremtidige nye medarbejdere. Dermed sparer du tid, når først den er kreeret.

Derudover er det en god idé at have nogle idéer klar til, hvad den nye medarbejder skal opleve på sin første dag. Et struktureret onboarding-forløb vil have en effekt på medarbejderens fastholdelse senere hen ved at give dem en succesfuld start. I bund og grund handler det om at skabe en onboarding-oplevelse, hvor medarbejderen får et indblik i arbejdsmiljøet og systemerne. For eksempel kan de få en rundvisning på kontoret, hvor de kan hilse på de andre ansatte.

App Builder hjælper med at onboarde nye medarbejdere

Nem fordeling af onboarding-opgaver

Der er flere ting, du kan gøre for at sikre, at onboardingen bliver en god oplevelse for den nye medarbejder. Det er blandt andet ved at få medarbejderen til at føle, at han/hun bidrager til virksomheden. Det fremgår i førnævnte bog “Onboarding – flyvende fra start” (linket fører dig til en Youtube-video).

Hvis du tidligt i onboardingen tildeler den nye medarbejder opgaver, kan han/hun få følelsen af at bidrage til virksomhed. Med personalesystemet HR-ON Staff kan du nemt håndtere processen og den øvrige del af onboardingen. Og med en overskuelig visuel visning kan du løbende følge med i, hvor langt medarbejderen er nået med de forskellige opgaver. Her er det vigtigt ikke at give for svære opgaver, da det kan svække selvtilliden hos medarbejderen. Start småt og giv feedback løbende, da det vil give den ansatte mulighed for at udvikle sine evner yderligere. Feedbacken vil være tidsbesparende for både medarbejderen og virksomheden, da det vil give en forståelse for, hvordan virksomheden arbejder.

Få overblik over hvem der gør hvad

Derudover vil det være en god idé at skaffe nye medarbejdere en mentor, som kan guide dem i starten. På den måde vil de føle, at de har en bestemt person at gå til uden at føle sig til besvær. Yderligere vil det give medarbejderne mulighed for at få besvaret alle deres spørgsmål og forstå virksomhedens system. Det er vigtigt, at nye medarbejdere forstår konteksten i virksomheden for at kunne skabe værdi i den. 

Du kan også registrere opgaver til dine øvrige medarbejdere, der relaterer til onboardingen af jeres nye kollega. Opgaver som eksempelvis: hvor står kaffemaskinen, opsætning af computer, uddeling af nøgle/adgangskort og så videre.

Når først onboarding-processen er sat i system i HR-ON Staff, er det nemt at gentage fremgangsmåden, næste gang en ny medarbejder skal til at træde ind ad døren.

Kommunikation undervejs

Sidst men ikke mindst er det en god idé at holde små samtaler i løbet af startperioden. For eksempel efter 14 dage. På den måde har virksomheden mulighed for at høre fra nye medarbejdere selv, hvilke tanker de har efter deres onboarding-forløb. Yderligere kan virksomheden afklare eventuelle bekymringer, som nye medarbejdere kunne have.

Derudover har virksomheden mulighed for at få feedback på deres onboarding-teknikker og planlægning. Her kan der kigges på, om der er elementer i onboarding-processen, der skal ændres. 

Vi håber, at du nu har en bedre forståelse for, hvad onboarding er.

God fornøjelse.

Hvad er onboarding?

Onboarding er at styre det, der sker, når en ny medarbejder introduceres. Det gør man blandt andet ved at sikre medarbejderen en ordentlig introduktion til virksomhedens kultur.

Hvorfor er onboarding vigtigt?

Onboarding er vigtigt for at sikre relationen til de nye kollegaer, og at stille krav der gør, at den nye medarbejder præsterer sit bedste.

Hvad er preboarding?

Preboarding er forudsætningen for en god onboarding. Her forbereder man nye medarbejdere allerede inden første arbejdsdag.

Hvad indgår i en onboarding?

Det kan være ting som opsætning af computer, udlevering af nøgler, vise hvor de vigtigste ting står og alt andet der er relevant for din virksomhed.