Kommuner

Gentofte Kommune brugte LinkedIn Premium med et ekstra boost for at rekruttere en kandidat til en lederstilling

Video: Kommune løste svær rekruttering med LinkedIn

Video: Kommune løste svær rekruttering med LinkedIn 2000 1117 HR-ON

Det var en stor mundfuld for Gentofte Kommune at finde en rektor til en helt ny uddannelsesinstitution. Gentofte Kommune løste en svær rekruttering med LinkedIn Premium.

“Det var en meget hektisk og kompliceret proces og en vanskelig rekruttering.”

Sådan betegner Mikael Bierbaum, daværende HR-Proceschef for Gentofte Kommune, situationen da kommunen på tværs af fem kommuner skulle finde kandidater til en lederstilling.

Rekrutteringsudfordringen gik blandt andet på, at stillingen var helt ny. Det var en ny rektorstilling på en nystiftet uddannelse, der blev oprettet over hele landet, kaldet Den forberedende grunduddannelse (FGU).

Nye værktøjer på LinkedIn gav pote

Mikael Bierbaum og den øvrige del af teamet startede med at søge efter kandidater via de traditionelle kanaler. Det førte til syv ansøgninger efter ti dage, hvor blot et par af ansøgningerne var seriøse.

Løsningen blev fundet i samarbejde med HR-ON. Den bestod i at poste jobannoncen på LinkedIn som et Premium Job, der blev boostet.

“Den måde, vi gjorde det på, kunne ikke lade sig gøre, hvis ikke vi havde brugt de redskaber, som LinkedIn stiller til rådighed – og HR-ON i deres strategiske samarbejde stiller til rådighed for kunderne – og som vi opdagede effektiviteten af,” siger Mikael Bierbaum.

Boostet af jobannoncen på LinkedIn førte til 33 ansøgninger inden for en uge med kun to irrelevante ansøgninger.

Tina Jensen, rektor for FGU Storkøbenhavn Nord, så den ledige stilling som rektor igen og igen på LinkedIn pga. jobannoncen var lagt på som Premium Job og boostet, hvilket gjorde udfaldet til, at hun søgte jobbet.

Tina Jensen, rektor for FGU Storkøbenhavn Nord, fortalte til HR-ONs seminar med LinkedIn, hvordan hun blev opmærksom på den ledige stilling på LinkedIn, som hun endte med at få.

Krævede mange overvejelser

Tina Jensen blev opmærksom på jobbet på LinkedIn.

“Jeg vidste godt, at stillingen blev slået op og havde også overvejet det. Men det var en meget uvis stilling, hvor man ikke vidste, hvad fremtidsudsigterne var for ens egen stilling og for den institution, man skulle være leder for, så det krævede rigtig mange overvejelser,” siger Tina Jensen, rektor for FGU Storkøbenhavn Nord.

LinkedIn viste jobannoncen igen og igen

Det, der gjorde udfaldet for Tina Jensen, var, at hun så jobannoncen gentagende gange i sit feed på LinkedIn.

“Boostet (af jobopslaget, red.) gjorde, at jeg blev gjort opmærksom på det flere gange på LinkedIn. Derfor overvejede jeg mere og mere, om det var det, jeg skulle. Det var helt klart det, der gav mig det sidste skub til at sende en ansøgning af sted,” siger Tina Jensen.

Læs mere om selve seminaret, hvor ovenstående case blev præsenteret her.

job applicant

Kommuner: "Vi skal rekruttere professionelt"

Kommuner: "Vi skal rekruttere professionelt" 680 190 HR-ON

Centralt overblik, decentral tilpasning og professionalisme.
Nogenlunde sådan kan rekrutteringspraksissen i kommunerne Køge, Gentofte, Odsherred og Lyngby-Taarbæk karakteriseres.
Fælles for de fire kommuner er også, at HR-ONs cloudbaserede e-rekrutteringssystem indgår som en vigtig brik i deres rekrutteringsstrategi.

Decentral tilpasning – et absolut must

En kommune er en kompleks og mangelaget organisation bestående af vidt forskellige faggrupper. Af samme grund er der blandt de fire sjællandske kommuner bred enighed omkring, at decentralisering af rekrutteringsopgaven er en nødvendighed:
Der er stor forskel på, om du skal ansætte en SOSU-medarbejder, en skolelærer eller en IT-mand. Derfor har vi differentierede prioriteringer tilpasset de enkelte afdelinger,” fortæller Lene Kristiansen, der er HR-konsulent i Køge Kommune.
Også Kirsten Markvardsen, HR-Chef i Odsherred Kommune, finder det afgjort nødvendigt, at rekrutteringerne varetages af decentrale ansættelsesudvalg ude i de forskellige afdelinger. På samme tid prioriterer hun højt, at der er rød tråd i kommunens samlede rekrutteringsprocesser:
I Odsherred Kommune  arbejder alle ansættelsesansvarlige ud fra den samme centralt besluttede strategi, og alle bruger HR-ONs system. Det drejer sig overordnet set om strømlining og om, at vi skal være professionelle i vores rekruttering,” udtaler hun.

Succes med hver sin implementeringsstrategi

Selvom de fire kommuner bruger det samme IT-system, har de valgt at gribe implementeringen af systemet an på forskellig vis. I Gentofte Kommune befinder de sig lige nu midt i implementeringens sidste fase:
Vi går frem efter en organisk implementeringsstrategi, hvor vi lader det sprede sig som ringe i vandet frem for at slå på tromme over, at alle skal bruge systemet. Det gør vi, fordi at medarbejderne skal have en god oplevelse. Det ser ud til at virke, for vi har en konstant, men håndterbar, strøm af medarbejdere, der selv efterspørger at komme til at bruge det,” fortæller HR-proceschef Michael Bierbaum.
Lyngby-Taarbæk Kommune kom i gang med at bruge systemet ved hjælp af guidelines, navigationssedler og oprettelse af en gruppe superbrugere, mens de i både Køge og Odsherred Kommune introducerede medarbejderne til HR-ON ved at afholde interne kurser:
Da vi startede op med HR-ON, holdt vi et lille administrativt kursus. Nu har vi dannet en superbrugergruppe, som to af mine kollegaer i dag superviserer, og som de øvrige brugere altid kan komme i kontakt med, hvis de har brug for hjælp,” fortæller Kirsten Markvardsen, HR-Chef i Odsherred Kommune, hvor alle rekrutteringer skal håndteres igennem systemet:
På den måde møder vi ansøgeren ens, uanset hvor i kommunen, han eller hun søger. Det drejer sig også om branding og om vores rygte udadtil. Hvis en ansøgning ikke håndteres ordentligt, så får ansøgeren et dårligt indtryk og har nok ikke lyst til at søge en stilling hos os en anden gang. Det er mig meget magtpåliggende, at der er ordenhed i denne her opgave. i.”

Man behøver ikke at være IT-nørd

For mange medarbejdere kan skiftet til et nyt IT-system være forbundet med en vis usikkerhed. Dette har også været tilfældet i de fire kommuner. Men kun til en start:
Nogle af medarbejderne har på forhånd haft tvivl omkring deres egne IT-kundskaber, men de har nu hurtigt fundet ud af, at de godt kan det her. Når et system er så velfungerende som HR-ON, så snakker folk sammen og giver hinanden lyst til at bruge det, ” fortæller HR-proceschef Michael Bierbaum fra Gentofte Kommune.
Samme oplevelse har Lene Kristiansen fra Køge Kommune haft: ”Dem, der bruger det første gang, de er typisk lidt usikre på, om de kan finde ud af det. Når vi så har siddet sammen, og de har fået vist systemet, så klapper de i hænderne og siger ”hvorfor sagde du ikke bare det?””.
På samme vis har implementeringsbarriererne været overkommelige for Lyngby-Taarbæk Kommune: ”Et nyt system kræver altid lidt vejledning, men alt har stort set kunnet løses – ikke mindst i kraft af stor lydhørhed og hjælpsomhed fra supporten i HR-ON,” fortæller udviklingskonsulent Ulla Petersen, som tilføjer:
”Efter nu at have benyttet HR-ON i et år, har vi netop afsluttet en lille brugerundersøgelse, der klart viser tilfredshed med systemet.
 

Tid til opgaver, der kalder på større kreativitet

Gennem HR-ONs system er alle rekrutteringsprocesser automatiserede, og hele ansættelsesudvalg kan tilgå de samme dokumenter på én fælles platform i skyen.
Som udviklingskonsulent oplever Ulla Petersen fra Lyngby Taarbæk Kommune, at dette har gjort hendes arbejde lettere: ”Det er meget nemmere at vejlede medarbejderne, når alle i kommunen arbejder med det samme system.”
I Gentofte Kommune har automatiseringen ligeledes haft mærkbar betydning for rekrutteringspraksissen, fortæller HR-proceschef Michael Bierbaum:
At skulle rekruttere er blevet en helt anderledes og mere positiv opgave for vores medarbejdere. HR-ON har frigivet noget energi og arbejdsglæde, som vi nu anvender på mere udfordrende områder, der kalder på større kreativitet.”

Vil du vide mere om HR-ON?

Besøg hjemmesiden eller kontakt HR-ON for en gratis demo af systemet.

Fill out the information and we will contact you as soon as possible.

FÅ EN GRATIS DEMO

Lad os ringe dig op og aftale en uforpligtende demonstration.

HR-ON Logo
OM HR-ON

HR-ON er en cloudbaseret programpakke, der gør jeres HR-arbejde lettere, sjovere og ikke mindst meget mere effektivt. Kort fortalt får I styr på hvem, der skal gøre hvad og hvornår. Samtidig har I overblik over, at det rent faktisk også bliver gjort.

Børsens Gazelle pris 2018
Børsen Gazelle pris 2019
Charter mangfoldighed
ISA

Østre Stationsvej 27, 3   //  DK-5000 Odense C   //  +45 71 99 07 27   // sales@hr-on.com //  CVR: 34474540