Værdibaseret selvledelse – hos HR-ON har medarbejderne frihed til at styre deres arbejdsliv

Værdibaseret selvledelse – hos HR-ON har medarbejderne frihed til at styre deres arbejdsliv 2387 1110 HR-ON

Værdibaseret selvledelse – hos HR-ON har medarbejderne frihed til at styre deres arbejdsliv

Fri ferie. Fri arbejdstid. Ubegrænsede betalte børns sygedage. Økonomisk andel i virksomhedens succes.

Dette er alt sammen noget, som indgår i HR-ONs nye medarbejdermanifest, der i sammenspil med medarbejdere og ledelse er formaliseret og lanceret i oktober 2021.

Lanceringen af manifestet er blevet meget vel modtaget af medarbejdere såvel som offentligheden. Selvom en stor del af manifestet længe er blevet praktiseret, så har både lokale og nationale medier været nysgerrige på historien.

”Vi har fri arbejdstid i HR-ON, og vi har fri ferie. Hvis en medarbejder har brug for mere end fem ugers ferie, så holder man det, for vi har tillid til hinanden og vil hinanden det godt.”

– Direktør Ali Cevik. 

Kontrol, tid og regler er blevet erstattet af tillid, resultater og værdier. Overskriften på medarbejdermanifestet hedder værdibaseret selvledelse, der giver medarbejderen frihed. Alt sammen noget, der giver bedre trivsel og større engagement.

HR-ON er som en vidensbaseret virksomhed netop afhængige af medarbejdernes engagement og innovative tilgang. Resultater og værdi skabes i fællesskab, hvorfor det er altafgørende, at medarbejderne trives. Det gælder både på arbejdspladsen, men i lige så høj grad i privatlivet. Netop tilliden til medarbejderne, at de selv kan finde balancen mellem dette, er en af nøglestenene i medarbejdermanifest.

Mange af disse tanker gør op med den traditionelle måde at tænke arbejdsplads på, og målet er at skabe et fællesskab, hvor der ikke er en interessekonflikt mellem medarbejdere og arbejdsgiver. Stifter af HR-ON, Ali Cevik, mener, at den nuværende lovgivning inden for arbejdsmarkedsområdet tager afsæt i industrisamfundets normer og rammer og passer ikke til behovene i en moderne vidensbaseret og værdibåret it-virksomhed som HR-ON.

”I mine forældres generation var der en interessekonflikt mellem arbejdsgiverne og arbejdstagerne. Den opdeling vil vi gerne væk fra. Vi er afhængige af hinanden . I mine forældres tid kunne fabriksejeren bare hyre nogle andre. Det kan jeg ikke. Mine kollegaer er unikke.”

Læs også artiklen fra Erhverv+

Medarbejdernes historier

Det er ikke en revolutionerende ændring, der pludselig er opstået, men manifestet er skrevet ud fra den arbejdskultur, der allerede eksisterer i virksomheden. Medarbejderne har selv forfattet manifestet i samarbejde med ledelsen før det blev lagt ud til offentligheden til inspiration for andre.

Derfor kan virksomhedens medarbejdere også allerede fortælle, hvad det helt konkret betyder for arbejdsgangen og den værdi, det har for dem.

”Når man har en baby, så er det nogle gange nødvendigt at være hjemme lidt længere om morgenen, så jeg kan møde ind med god samvittighed med vished om, at jeg har haft tid til mit barn”

Darlene Dilla Frandsen, udvikler hos HR-ON.

Der opleves en utrolig stor interesse og nysgerrighed omkring praktisering og refleksioner om det at drive en virksomhed baseret på tillidsbaseret selvledelse. Netop derfor afholder HR-ON et webinar til inspiration, hvor både nysgerrighed og spørgsmål vil blive besvaret af både ledelse og medarbejdere.

Se flere medarbejderfortællinger her: