Google

Google fined for GDPR violations

Google får fransk GDPR bøde på 370 millioner kroner

Google får fransk GDPR bøde på 370 millioner kroner 1200 800 HR-ON

Bon appétit.

Det franske datatilsyn Commission nationale de l’informatique et des libertés, CNIL, har serveret en ordentlig bøf af en bøde for Google. Den enorme bøde på 50 millioner euro svarende til 375 millioner kroner skal søgemaskinegiganten slippe for brud på den europæiske persondataforordning GDPR.

GDPR-bøden udspringer af klager fra gruppen None of your business (NOYB) og La quadrature du net. Sidstnævnte med 10.000 franskmænd i ryggen. Grupperne indklagede Google for ikke at have samtykke til at bruge personlig data fra brugerne. Dette var særligt i forbindelse med målrettede annoncer.

Klagerne faldt henholdsvis 25. og 28. maj altså samtidig med, at GDPR trådte i kraft. Bøden er udstedt ud fra to brud på GDPR. Først i forbindelse med manglende gennemskuelighed og information til brugerne, og dernæst fordi brugerne ikke har haft tilstrækkelig adgang til at se, hvordan Google brugte deres data i forbindelse med annoncering.

CNIL vurderer simpelthen derudover, at Google ikke har det juridiske grundlag for at lave målrettet annoncering baseret på brugerdata. Hvilket kan siges at være en hjørnesten om ikke hele det forretningsmæssige fundament under Google.

Ifølge CNIL er bødens størrelse samt offentliggørelsen af bøden retfærdiggjort af overtrædelsernes grovhed i forhold til tre af grundprincipperne i GDPR. Gennemsigtighed, information og samtykke. CNIL understreger også, at der er tale om igangværende, omfattende overtrædelser og ikke enkelte hændelser.

Det vides ikke, hvordan Google vil forholde sig til bøden.

Hvis din virksomhed helst vil undgå en GDPR bøde, kan du klikke her for at prøve vores GDPR-risikoberegner.

Mobile Phone

Google vil bruge kunstig intelligens til at erobre jobmarkedet

Google vil bruge kunstig intelligens til at erobre jobmarkedet 1000 700 HR-ON

Fremtiden for rekruttering og jobsøgning ligger inden for kunstig intelligens og lærende maskiner. Og nu har Google også meldt sig på banen. Sidste måned lancerede søgemaskinegiganten Google for Jobs, hvor det netop drejer sig om at udnytte Googles enorme mængder data til at sikre et endnu bedre match mellem kandidat og arbejdsgiver.
Google vil foreløbig bruge andre hjemmesiders opslag og dermed altså ikke lancere deres eget rubrikmarked, men de langsigtede planer for Google for Jobs holder ledelsen sig selv. Indtil videre er Google for Jobs forbeholdt de amerikanske brugere.
Tjenesten er udviklet i samarbejde med rekrutteringstunge selskaber som FedEx og Johnson & Johnson, og ifølge Google har selskaberne øget antallet af ansøgninger med 18 procent med Googles hjælp i forhold til deres hidtidige metoder.
Hjernen – hvis man kan bruge det udtryk om kunstig intelligens – i systemet er Googles Cloud Jobs API, der blev lanceret sidste år. Cloud Job API udgør machine learning-kernen i Google for Jobs. Cloud Jobs API opererer i tre lag, hvor det øverste udgøres af 30 forskellige kategorier, det mellemste lag har 1100 kategorier, mens det underste har en kvart million forskellige kategorier. Derudover arbejder den med 50.000 forskellige både bløde og hårde kriterier samt forskellige modeller for relationer.
Ifølge Googles oplysninger har 46 procent af de amerikanske arbejdsgivere udfordringer med deres rekruttering og har svært ved at få besat deres stillinger med de rette kandidater.
Med Google for Jobs kan brugerne søge løst på fx ”job i nærheden”, ”undervisningsjob” eller lignende. Det vil også være muligt at indtaste en lang række kriterier, som jobsøgerens fremtidige job skal leve op til, fx arbejdstider. Dernæst trækker Google på de data, søgemaskinen har adgang til – hvilket vil sige stort set hele det offentligt tilgængelige Internet – og kører det igennem Cloud Jobs API’en for at komme med nogle forhåbentligt relevante resultater.
For mange jobs vil der også ligge – ifølge Google – pålidelige anmeldelser og vurderinger af arbejdspladsen, samt hvor lang tid det vil tage at komme på arbejde. Sidstnævnte er særlig relevant i USA, hvor det ikke er unormalt at have endog meget lang pendlertid på arbejde hver dag i forhold til Danmark.
Google for Jobs kan også sættes op som en søgerobot, der hele tiden sørger for at holde jobsøgeren orienteret om nye stillinger, der kunne være interessant at søge.
Jobannoncerne finder Google blandt andet hos en række samarbejdspartnere, herunder LinkedIn, Monster, WayUp, CareerBuilder, Glassdoor og Facebook. Oven i jobannoncerne fra samarbejdspartnerne vil Google også afsøge resten af nettet for annoncer, som tjenesten så vil sende videre til jobsøgerne, så snart annoncerne går online.
Tjenesten er i denne tid ved at blive rullet ud over hele det amerikanske marked.