Ansættelsesbevisloven 2023: Hvad du behøver at vide

Ansættelsesbevisloven 2023: Hvad du behøver at vide 1200 628 HR-ON

Ansættelsesbevisloven 2023: Hvad du behøver at vide

I juli 2023 træder den nye ansættelsesbevislov i kraft, hvilket medfører væsentlige ændringer for både virksomheder og medarbejdere. Denne lov sikrer en bedre beskyttelse af medarbejdernes rettigheder og skaber mere gennemsigtighed i ansættelsesforholdet. Men hvordan påvirker loven virksomheder?

Ansættelsesbevisloven er en lov, der regulerer arbejdsgiverens pligt til at give medarbejderen et skriftligt ansættelsesbevis. Den nye lov, der træder i kraft i juli 2023, præciserer og styrker medarbejderens ret til at modtage et ansættelsesbevis, som skal udleveres senest en måned efter ansættelsens begyndelse. Loven sikrer, at medarbejderen får klare og tydelige oplysninger om sine ansættelsesvilkår og rettigheder.

Dansk Industri forklarer, at den nye lov “vil gælde for alle medarbejdere i ansættelsesforhold, hvor den forudbestemte eller faktiske arbejdstid udgør mere end gennemsnitligt tre timer pr. uge i en referenceperiode på fire på hinanden følgende uger”.

Den nye ansættelsesbevislov har betydelige konsekvenser for både virksomheder og medarbejdere. For medarbejderne betyder det en større tryghed og gennemsigtighed, da de vil have dokumentation for deres ansættelsesvilkår og rettigheder. For virksomhederne indebærer det også positive aspekter, da det kan bidrage til et mere harmonisk arbejdsmiljø og styrke medarbejderrelationerne.

Selvom loven medfører øget administrativ arbejde for virksomhederne, er det vigtigt at se på loven som en mulighed for at forbedre og professionalisere HR-processer. Ved at sikre, at alle medarbejdere modtager et ansættelsesbevis inden for den fastsatte tidsramme, kan virksomheder skabe tillid og tryghed hos deres medarbejdere.

Hvilke ændringer kommer til?

Loven medfører flere vigtige ændringer i forhold til den nuværende lovgivning. Disse ændringer inkluderer:

1) Obligatorisk udlevering: Den nye lov gør det obligatorisk for virksomheder at udlevere ansættelsesbeviser til alle medarbejdere inden for en måned efter ansættelsen. Tidligere var der ikke en fast tidsramme, men med den nye lov vil der være klare retningslinjer for, hvornår ansættelsesbeviset skal modtages.

2) Indhold og specifikationer: Den nye lov præciserer også kravene til indholdet af ansættelsesbeviset. Ud over de eksisterende oplysninger, som løn, arbejdstid og ferie, skal ansættelsesbeviset nu også indeholde oplysninger om eventuelle kollektive overenskomster, der gælder for medarbejderen. Dette sikrer, at medarbejderne har fuldstændig information om deres ansættelsesvilkår.

3) Ændringer i ansættelsesforhold: En anden vigtig ændring er kravet om at dokumentere ændringer i ansættelsesforholdet. Hvis der sker ændringer i forhold som arbejdstid, lønforhold eller ansættelsesvilkår, skal disse ændringer også dokumenteres og udleveres til medarbejderen i form af et ajourført ansættelsesbevis.

4) Styrket håndhævelse: Den nye lov styrker også håndhævelsen af ansættelsesbeviskravet. Arbejdstilsynet får beføjelse til at pålægge virksomheder administrative bøder, hvis de ikke overholder kravene om udlevering af ansættelsesbeviser.

Det er vigtigt for virksomheder at forberede sig på implementeringen af den nye ansættelsesbevislov. Dette kan omfatte opdatering af eksisterende ansættelseskontrakter og procedurer for udlevering af ansættelsesbeviser. Derudover er det vigtigt at uddanne HR-personale og ledere om de nye krav og deres ansvar i forbindelse med ansættelsesbeviser.

Lad HR-ON være din højre hånd

Hos HR-ON tilbyder vi både en HR- og rekrutteringsplatform der kan bistå virksomheder med at imødekomme den nye ansættelsesbevislov. Vores plaatforme gør det nemt for virksomheder at generere og administrere ansættelsesbeviser elektronisk, hvor der er mulighed for at oprette standardiserede skabeloner til ansættelsesbeviser og tilpasse dem til individuelle medarbejdere.

I HR-ON Staff er det muligt at opdatere og ændre ansættelsesbeviser løbende, når der forekommer ændringer i medarbejdernes ansættelsesforhold. Derudover kan platformen generere rapporter og sikre dokumentation for overholdelse af lovkravene.

Ved at implementere HR-ON’s system kan virksomheder effektivisere processen omkring ansættelsesbeviser, reducere fejl og sikre, at de lever op til kravene i den nye ansættelsesbevislov.

Den kommende ansættelsesbevislov markerer en vigtig milepæl i beskyttelsen af medarbejderes rettigheder og gennemsigtigheden i ansættelsesforholdet. Virksomheder bør tage dette som en lejlighed til at styrke deres HR-processer og sikre, at de er i overensstemmelse med lovgivningen. Ved at være proaktive og forberede sig i god tid kan virksomheder skabe en positiv og tillidsfuld arbejdskultur, der vil gavne både medarbejdere og virksomheden som helhed.

Skal HR-ON være din hjælpende hånd? Book en gratis demo i dag og bliv klar over dine muligheder.