Webinar omhandlende GDPR og Rekruttering i samarbejde med Focus Advokater

Tak for din deltagelse – her finder du yderligere information om GDPR & Rekruttering

Vi gør rekruttering lettere

I løbet af blot et par år er HR-ON blevet den foretrukne rekrutteringsløsning for flere kommuner, multinationale selskaber, store og mellemstore virksomheder og professionelle rekrutteringsfirmaer.

Men teamet bag HR-ON har ikke bare været med til at forny tilgangen til e-rekruttering med den første cloud-baserede e-rekrutteringsløsning – vi har samtidig skabt et inkluderende arbejdsmiljø med fokus på fælles værdier og mangfoldighed. Og det er den bedrift, der gør alt det andet lettere.

Læs vores oplæg

om persondataforordningen

HR-ON har ved flere lejligheder holdt oplæg om vores tilgang til persondataforordningen.

Vores fokus er entydigt, hvordan vi bedst muligt understøtter vores kunders mulighed for at overholde persondataforordningen (GDPR compliance).

Herunder kan du læse oplægget, der omhandler flere af vores tiltag, der gør dit arbejde lettere og øger datasikkerheden.

Værktøjer

GDPR Case Photo

Breach level index

Breach level index calculator er et værktøj, der kan sammenlignes med vores risikoberegner – blot udviklet efter amerikanske forhold.

Beregneren kan dog med fordel anvendes og giver dig et andet perspektiv, som også kan medtages i virksomhedens risikovurdering.

GDPR Case Photo

Værktøjskasse

Her finder du en række af værktøjer, som kan anvendes i dit arbejde med persondataforordningen og risikovurdering.

GDPR Case Photo

Persondatatesten

Persondatatesten er udviklet af Kammeradvokaten. Vi har valgt at fremhæve den, da den giver et godt indblik i den proces, man skal igennem og de emner, man skal være opmærksom på i processen i forhold til GDPR.

DI’s side om persondataforordningen

Dansk Industri har samlet en række vejledninger og værktøjer, som du kan bruge i dit arbejde med GDPR.

CIS 20 CSC 

Fra CIS Security kan man downloade et skema med 20 kontroller, som kan implementeres i ens it-organisation. Implementerer man blot de første fem, øger man statistisk set sin sikkerhed med 75-80%.

Persondataforordningen, lovtekst

Her kan du læse selve lovteksten i persondataforordningen på dansk.

Hvad er GDPR?

GDPR står for General Data Protection Regulation og bliver på dansk kaldt Persondataforordningen. Forordningen har til formål at styrke beskyttelsen af personlige oplysninger. Alle EU-lande samt virksomheder der opererer i EU er pålagt at følge EU-forordningen

Hvornår trådte EU's persondataforordning i kraft?

EU's persondatafordning, også kaldet GDPR, trådte i kraft d. 25 Maj 2018.

Hvad er personoplysninger?


1. Race eller etnisk oprindelse
2. Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
3. Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
4. Genetiske eller biometriske data
5. Helbredsoplysninger
6. Seksuelle forhold eller seksuelle orientering

Hvad er den største GDPR-bøde man kan få?

Den største GDPR-bøde man kan få er enten 4% af virksomhedens omsætning eller 150 millioner kroner alt efter hvad der er størst.

Skal alle virksomheder være GDPR-kompatible?

Ja. Fra den 25. maj 2018 skal alle virksomheder være GDPR-kompatible.