HR-ON CRM

Her kommer tekst

Overblik og flexibilitet

Med HR-ON styrer du alle HR-processer i din virksomhed. Fra onboarding, gennem hele ansættelsen, og indtil medarbejderen forlader virksomheden igen.

Det er enkelt, og du kan selv definere alle procedurer, ligesom du hele tiden har fuldt overblik over, om alle delopgaver i proceduren også er løst.

Personaleadministration

Styr personadministrationen et sted
Sikrer dig i forhold til GDPR
Overblik over alle processer
Samler alle dokumenter og stamdata et sted
Integreret med rekrutteringssystemet
Gennemsigtighed for alle parter

Medarbejderliste

HR-systemet giver dig overblik over alle ansatte og samler alle dokumenter og stamdata om de ansatte. Du kan også altid se, hvilket udstyr der er udleveret til den enkelte medarbejder. Det er muligt for medarbejderen at se oplysningerne om sig selv, men ikke om kollegaerne. Hvem, der skal kunne se hvad, bestemmer du.

System
System

Processer

Du definerer selv alle faste processer, delopgaver, ansvarlige og deadlines. Du kan hele tiden følge processen, og hvilke opgaver der er løst. Helt forsimplet kan onboarding fx bestå af rundvisning, udlevering af adgangskort samt instruktion i brug af maskinerne. På den måde kan du lave faste procedurer for alle områder under din personaleadministration.

EU’s persondataforordning

HR-systemet er lavet, så du lever op til EU’s persondataforordning, GDPR, herunder kravene om at du skal kunne levere fuld dokumentation for behandlingen af de personlige oplysninger, samt at data slettes. Med HR-ON undgår du fx, at personlige oplysninger sendes rundt i vedhæftede filer, hvilket er meget kritisk i forhold til persondataforordningen.

System