Posts By :

Rasmus Festersen

Mangfoldighedscharter præsentation

Inspirerende og lærerig Lederlounge hos HR-ON

Inspirerende og lærerig Lederlounge hos HR-ON 1500 842 HR-ON

Fornemt selskab

Omkring 45 ledere og særligt indbudte besøgte torsdag aften HR-ONs hovedkontor på Odense Banegård Center for blandt andet at blive inspireret i, hvordan mangfoldighed skaber værdi og innovation for virksomheder.

Anledningen var Lederlounge i Odense Mangfoldighedscharter, som HR-ON i samarbejde med Odense Kommune var vært for.

Odense Mangfoldighedscharter er en lokal udgave det europæiske mangfoldighedscharter, der har til hensigt at fremme mangfoldighed i organistioner og erhvervsliv. I Odense har ca 140 organisationer skrevet under på, at de vil arbejde for større diversitet i deres organisation. En af de første organisationer til at skrive under var aftenens vært, HR-ON.

Både erhvervskvinden Stine Bosse og Thornico-og Hummel-ejer Christian Stadil har tidligere besøgt Lederlounge i Odense for at give deres opbakning og viden omkring diversitet i deres organisationer – og hvordan det har skabt værdi.

Til Lederloungen hos HR-ON var det Grundfos’ arbejde med mangfoldighed, der var i centrum.

Vinder af CSR-prisen

Mogens Lindhard, der er Head of Global Social Responsibility i Grundfos, havde valgt at bruge en aften på at indvilge Lederloungen i, hvilke tiltag og værktøjer som pumpegiganten anvender for at fremme mangfoldighed. Samt hvorfor de er lykkedes så godt med det, og har gjort diversitet og inklusion til en hovedingrediens for deres succes. Grundfos har netop vundet CSR-prisen for deres arbejde med mangfoldighed, inklusion og CSR.

Folkeskolelæreren, fårehyrden og fodboldspilleren

Aftenens vært fortalte  hvorfor mangfoldighed har været en vigtig del i virksomhedens måde at rekruttere på, og hvor centralt et mangfoldigt team er for virksomhedens succes.

Software-virksomheden, der indenfor det seneste år har ansat ca. 20 medarbejdere og forventer også i det kommende år at ansætte nye medarbejdere.

“Mangfoldighed og de forskellige øjne og input, som det giver, er en grundsten i HR-ONs succes”, udtalte virksomhedens CEO, Ali Cevik.

Ali Cevik fortalte selv, at han egentlig var fårehyrde før han kom til Danmark. På trods af at Ali Cevik er CEO i en IT-virksomhed har han selv en samfundsfaglig uddannelsesbaggrund, hvor han har studeret samfundsfag og russisk.

PR-og Kommunikationsdirektør, Rasmus Festersen, der selv har en baggrund som professionel fodboldspiller, fortalte at HR-ON i medarbejderstaben både har en del kvindelige udviklere, otte nationaliter, humaniora, praktikanter og en tidligere folkeskolelærer.

Innovation og udvikling er det vigtigste

Under aftenens Lederlounge blev der med hjælp fra HR-ONs digitale værktøj, AppBuilderen, foretaget en kort spørgeundersøgelse for at få belyst deltagerenes syn på mangfoldighed og hvorfor det er interessant.

Der blev blandt andet spurgt om, hvad der var den vigtigste værdi for mangfoldighed i netop deres organisation. Svaret var entydigt; 62 procent svarede, at udvikling, innovation og kreativitet er den primære grund til, at mangfoldighed er vigtigt i deres organisation. Deltagerundersøgelsen viste også, at størstedelen af deltagerne anså deres organisation som mangfoldig.

Nysgerrigheden omkring, hvordan mangfoldighed anskues blev efterfølgende diskuteret i Lederloungen. Delterundersøgelsens resultater bragte mange forskellige og mangfoldige refleksioner omkring, hvordan mangfoldighed kan anskues og arbejdes med i praksis. Alt sammen til inspiration for både Odense Kommunes repræsentanter og deltagerne i Odense Mangfoldighedscharters Lederlounge.

HR-ON blandt technørder til computerspilsmesse

HR-ON blandt technørder og Counter-Strike-entutiaster til stor computerspilsmesse

HR-ON blandt technørder og Counter-Strike-entutiaster til stor computerspilsmesse 1200 628 HR-ON

HR-ON var blandt technørder til computerspilsmessen Odincon. Det vrimlede med gamere og interesserede ledige akademikere i Odense Congress Center, der lagde hus til Nordeuropas største e-sport- og gamingevent.

Ved HR-ONs stand fortalte it-virksomhedens repræsentanter om, hvad virksomheden står for og hvilke profiler, der efterspørges i den hastigt voksende gazellevirksomhed. HR-ON er på få år vokset til over 40 medarbejdere, og efterspørger stadig flere dygtige kandidater, der kan være med til at videreudvikle den digitale HR.

The Road To Odense-banner

The Road To Odense (TRTO) var en fælles stand på Odincon, hvor blandt andet HR-ON var repræsenteret til e-sport- og gamingeventet.

Speeddate med ledige akademikere

Foruden at deltage med en stand, indgik HR-ON i arrangementet “Talent attraction,” hvor i alt ni robot- og techvirksomheder fra Technology Denmark og Odense Robotics var med. Og så stod den på speeddating med 55 kandidater.

Speeddatingen gav de jobsultne kandidater et indblik i, hvilke jobmuligheder der er inden for industrierne it, tech, automatisering, robot og droner på Fyn.

Og for HR-ONs vedkommende, holdt PR- og Kommunkationsdirektør, Rasmus Festersen, først et kort oplæg om, hvilke værdier HR-ON arbejder og ansætter ud fra. Og herefter kunne de nysgerrige kandidater stille spørgsmål og kaste blikket på de fem jobopslag, der pt. er at finde hos it-virksomheden.

HR-ON: Vigtigt at være blandt technørder til computerspilsmessen

HR-ONs stand tiltrak stor opmærksomhed blandt de jobsøgende, hvor der med stor iver blev spurgt ind til de medbragte jobopslag.

PR- og Kommunikationsdirektør, Rasmus Festersen, ser det som et vigtigt signal at være repræsenteret, når et stort og relevant event kommer til byen.

“Det er vigtigt for HR-ON at være tilstede og synliggøre over for kandidaterne, at HR-ON er en mulighed, hvis man leder efter en innovativ og dynamisk arbejdsplads i tech-verdenen,” siger Rasmus Festersen.

Læs mere om Odincon her.

Se hvilke ledige stillinger, HR-ON, havde med på messen.

HR-ON til jobmesse

Mød HR-ON på Jobmesse Fyn

Mød HR-ON på Jobmesse Fyn 1200 628 HR-ON

Nu kan du møde HR-ON på Jobmesse Fyn. Det sker torsdag den 12. september, når Odense Congress Center lægger hus til regions største jobmesse. HR-ON har en delegation på plads. Og de kan gøre jobsøgende klogere på en fremtid hos en dynamisk virksomhed. En virksomhed med fladt hierarki og højt til loftet.

På messen er der mulighed for at høre, hvad HR-ON laver, og hvordan det er at arbejde hos HR-ON. Samtidig kan du få et indblik i mulighederne for et job i en softwarevirksomhed i vækst.

Øget vækst kræver flere hænder

HR-ON er i rivende udvikling, og derfor er HR-ON til stede på Jobmesse Fyn. It-virksomheden har brug for dygtige dedikerede medarbejdere, der vil være med til at forme deres karriere og udvikle digitaliseringen af HR. HR-ON søger dygtige mennesker inden for webdesign, softwareudvikling, marketing, kommunikation og økonomi.

Der vil være en række praktik- og jobopslag med på messen, og du kan også finde dem via linket her.

Ved HR-ONs stand er tre flinke og imødekommende medarbejdere med forskellige baggrunde til stede. De kan svare på afklarende, undersøgende eller nysgerrige spørgsmål om HR-ON og de konkrete stillingsopslag.

Søg gerne uopfordret

Skal en moderne softwarevirksomhed være dit næste skridt på karrierestigen? Men rammer de opslåede jobs ikke lige umiddelbart indenfor skiven af karrieredrømmene? Så send os en uopfordret ansøgning.

Måske kan dine interesser og kvalifikationer blive videreudviklet og realiseret hos HR-ON.

Vi glæder os til at hilse på en masse nysgerrige jobsøgende mennesker.

Trumfer fodbold sex

Trumfer fodbold sex?

Trumfer fodbold sex? 1200 628 HR-ON

De kommende år vil arbejdet med HR og rekruttering undergå en stor forandring, hvor maskinlæring og AI i stadigt større omfang vil blive centrale værktøjer for HR-medarbejderen og den rekrutteringsansvarlige.

Denne udvikling skaber på samme tid nogle fantastiske muligheder og foruroligende scenarier, som man er nødt til at forholde sig til allerede nu.

I dette indlæg, vil jeg komme ind på nogle af de perspektiver man kan/bør anlægge i sine overvejelser om datadrevet rekruttering og HR. Jeg vil fokusere særligt på rekruttering.

Når man indsamler store mængder af data, er det nærliggende at bruge disse data til at blive klogere. Første skridt er at lave statistik på baggrund af de indsamlede data. Statistikken siger noget om fortiden, men statistikken leverer samtidig også kun svar på netop de spørgsmål, man stiller. Og måske ikke engang.

Næste skridt er arbejdet med maskinlæring, hvor man træner algoritmer til at finde mønstre i data, som man ikke selv er opmærksom på. Det kan være at identificere forskellige trends eller se sammenhænge, der ikke umiddelbart falder én ind.

At der er sammenhænge – altså korrelation mellem forskellige typer af data betyder dog ikke nødvendigvis, at der også er kausalitet – altså årsagssammenhæng. Med maskinlæring kan man få et grundlag for at lave fremtidsanalyser og ikke kun kigge på fortiden, sådan som statistikken giver mulighed for.

Lidt om data

Når man arbejder med data, er det vigtigt, at man gør sig helt klart, at data ikke nødvendigvis siger noget om virkeligheden eller rummer nogen sandhed. Data kan være forurenet på mange måder, og vores måde at sammenstille data kan vise sig grundlæggende at være forkert og i sidste ende have katastrofale følger.

For nyligt kom det frem, at de teledata, man har brugt i retssager de seneste 7 år måske er fejlbehæftede. Det betyder konkret, at skyldige kan være gået fri og endnu værre, at uskyldige er blevet dømt ved danske domstole. De danske myndigheder står foran et kæmpe arbejde med gennemgang af tusindvis af sager de kommende år. Og mennesker står foran at skulle klinke skårene fra liv, der er blevet ødelagt undervejs.

I den mere kuriøse afdeling deltog jeg for nyligt på en HR-konference, hvor en oplægsholder fortalte en medrivende historie om en fodboldfan, der havde set en meget spændende kamp i fjernsynet. Senere var vedkommende så sammen med sin kæreste under mere intime forhold.

Vedkommendes puls-ur viste efterfølgende, at pulsen havde været højst under fodboldkampen, hvilket blev tolket som om, at vedkommende var mere engageret i fodbold end intimt samvær. Med andre ord: fodbold trumfer sex.

Men det kan netop være en fejlslutning, for havde uret nu også målt niveauet af neurotransmittere i hjernen, så havde konklusionen måske været en helt andet. Og vildere endnu, så kunne man jo spørge vedkommende selv og måske få et helt tredje svar.

Man må altså hele tiden stille sig kritisk til sine data, og hvordan man bruger dem.

Praktisk brug i rekrutteringen

Når man rekrutterer, er man selvfølgelig interesseret i at finde den helt rigtige kandidat og i den proces indsamler man så meget data og viden om kandidaten som muligt. Det er der intet forkert i.

Men desto mere data, man indsamler om en kandidat, desto større krav stiller det faktisk til den rekrutteringsansvarliges såvel faglige som etiske, sociale og empatiske kompetencer.

Man skal være i stand til at sortere i data og afvise data, der ellers er spændende nok, men ikke nødvendigvis relevante i den konkrete sammenhæng. Samtidig skal man være i stand til at stille sig kritisk i forhold til de data, man benytter og være opmærksom på mangler og fejlkilder.

Tilbage står, at intet kan erstatte det personlige møde mellem mennesker. Faktisk bliver det personlige møde blot endnu vigtigere og mere afgørende, desto mere data man har adgang til.

Og oplever man i det personlige møde med kandidaten et misforhold mellem det, man har set i sine data og det, kandidaten fremstiller, så må man i første omgang stille sig kritisk over for sine data og metode.

Man kan sat på spidsen sige, at den rekrutteringsansvarliges kompetenceniveau skal matche mængden af data. Desto mere data, desto højere kompetenceniveau kræves. Men det er jo samtidig en gave, fordi det ideelt set vil føre til en langt mere kvalitativ rekruttering og større sandsynlighed for det gode match til gavn for såvel medarbejdere som virksomheder.

Ovenstående tager selvfølgelig sit udgangspunkt i et humanistisk perspektiv og et ønske fra min side om et øget fokus på den menneskelige faktor midt i en datatid.

Noget jeg personligt tror bliver stadigt vigtigere efterhånden som maskiner i stadig større grad overtager opgaver fra os. Og samtidig et ønske, jeg ikke står alene med. Det er faktisk et af kerneområderne i GDPR, hvor man netop har gjort en del ud af automatisk profilering.

Tilbage står bare ét spørgsmål: Trumfer fodbold virkelig sex?

Christian Hansen

CTO, HR-ON.

Fill out the information and we will contact you as soon as possible.

FÅ EN GRATIS DEMO

Lad os ringe dig op og aftale en uforpligtende demonstration.

HR-ON Logo
OM HR-ON

HR-ON er en cloudbaseret programpakke, der gør jeres HR-arbejde lettere, sjovere og ikke mindst meget mere effektivt. Kort fortalt får I styr på hvem, der skal gøre hvad og hvornår. Samtidig har I overblik over, at det rent faktisk også bliver gjort.

Børsens Gazelle pris 2018
Børsen Gazelle pris 2019
Charter mangfoldighed
ISA

Østre Stationsvej 27, 3   //  DK-5000 Odense C   //  +45 71 99 07 27   // sales@hr-on.com //  CVR: 34474540